Systém, který roste s Vámi

Co je framework
"Magic 2G" ?

Framework Magic 2G je základem rozsáhlých informačních systémů.

Všechny agendy či moduly tak využívají schodných vlastností, jako je

  • grafický vzhled
  • logika chování pracovní plochy
  • správa přístupových práv, atd.

framework představuje integrační základnu

Framework zajistí sestavení řady modulů pro Vaše standardní řešení i specifický vývoj. To vše s maximálním využitím opakovaných komponent.

Systém tak může být nasazen jako základní s nejnutnějšími agendami a postupem času dále doplňován, aniž by došlo k rizikovému „lepení“ nových funkcí. Každá nová agenda využije existujícího základu a začne automaticky spolupracovat s dalšími již instalovanými moduly. Informační systémy postavené na Magic 2G jsou systémy, které rostou podle Vašich potřeb.

Vývoj za zlomek ceny

Neplatíte drahý vývoj zcela nové aplikace! Opakovaně použité komponenty výrazně šetří náklady na jakýkoliv další vývoj, nasazení i podporu provozu systému.

Produktové řady

Produktové řady obsahují samostatné, oborově orientované agendy a moduly. Jednotlivé moduly produktových řad lze kombinovat a využít tak v jedné oblasti technologie z oblasti jiné.

Podpora standardních modulů

Využití standardních modulů přináší také technickou podporu, aktualizace a rozšiřování o nové funkce. Mnoho požadavků lze řešit pouhým nastavením.

Silná technologie

Systém pracuje s objektovou datovou strukturou. Systém je tvořen v technologii .NET, což zaručuje vysoký výkon, široké možnosti optimalizace provozu a rychlý a bezpečný vývoj.