Projektové služby

Před vstupem do projektu, při nasazení aplikace či při dalších milnících života aplikace je Vám k dispozici náš servisní tým. Jsme připraveni provést Vás jakýmkoli procesem s minimální zátěží a rizikem.

Poskytování projektových služeb provádíme podle metodiky Microsoft Solution Framework ®


Konzultační činnost

Máme zkušenosti s tvorbou www prezentací, informačních portálů i s tvorbou a zaváděním celopodnikových aplikací. Naši konzultanti jsou k dispozici již při Vašem záměru realizovat nový systém, či nasadit některý z našich produktů. Konzultace již v ranné fázi takové úvahy sníží rizika při všech dalších realizačních krocích.

Implementace

Nasazení systému v prostředí uživatele zahrnuje řadu servisních činností a společný management projektu. Nasazení systému se většinou skládá z následujících složek:

  Předprojektová příprava
  • úvodní konzultace
  • vstupní analýza
  • definice potřeb klienta
  • sestavení vize do budoucna
  • definice potřebných úprav systému
  Realizace
  • provedení úprav systému
  • instalace systému
  • propojení na další systémy zákazníka (integrace)
  • zaškolení uživatelů
  Podpora provozu
  • sledování pilotního provozu
  • servisní činnosti
Implementace je Vaším vstupem do světa integrovaného systému od jednoho dodavatele.

Analytické práce

Nové požadavky či hledání cest jak zrealizovat zcela nové obchodní a organizační modely nastavením v našich systémech, to je práce analytika. Disponujeme týmem analytiků, kde jsou zastoupeny i speciální role analytika obchodních procesů, analytika systému a architekta řešení.

Při nasazení systému jsou data, jež umožňují převod do nové struktury podrobeny jednorázovému individuálnímu převodu. I kdykoli v průběhu života aplikace jsme připraveni odstranit náročné přepisování těch dat, které již existují v elektronické podobě.

Školení

Jde především o prvotní zaškolení uživatelů po nasazení systému či zaškolení nové příchozích uživatelů. Součástí školení je nejen ukázka práce se systémem, ale především informace, jak aplikovat Vaše obchodní či organizační modely v našich systémech. Součástí školení bývá prezentace, diskuse, praktická cvičení a závěrečné testy.

e-learning

Při větším nasazení systému jsme připraveni realizovat zaškolení uživatelů korespondenční formou a on-line moderovanou diskusí se školitelem. Uživatelé dostávají lekce ve formě přístupu na interaktivní www stránky a provádějí vlastní operace v testovací verzi systému, přesně krok za krokem podle návodů v každé lekci. Část materiálů obsahujících postupy mají pak stále k dispozici. Výhodou je to, že uživatelé nemusí cestovat na místo školení, každý postupuje svým tempem, vykonává školení na svém pracovišti a může si časový rozsah přizpůsobit aktuální pracovní náplni.

Grafika, redesign

Pro zajištění grafických návrhů a zpracování nových web prezentací či bannerů pracujeme s vlastními i externími grafiky. Všechny připravené grafické návrhy respektují technologické možnosti a jsou s nimi v symbióze. Využíváme moderních trendů v ergonomii www stránek a systémů. Naši grafici nejsou jen obyčejnými grafiky, ale i zkušenými marketingovými konzultanty. Proto každému většímu zadání předchází schůzka s klientem, kde zjišťujeme cíl prezentace, cílovou skupinu, dosavadní zkušenosti zákazníka a jeho marketingovou strategii.

Plánování a sledování reklamní kampaně na internetu

Reklamní kampaň není jen zadání grafických podkladů k uveřejnění a čekání na výsledný efekt. Internet je interaktivní medium, kde kampaně mohou být plánovány, sledovány a pozměňovány průběžně. Ke správnému řízení kampaní je proto důležité sledovat průběžně a velmi podrobně aktuální stav odezvy, měřit kolik uživatelů z jaké kampaně či z jakého klíčového slova na stránky přišlo, jak se pohybovali a nejdůležitější parametr - kolik návštěv se proměnilo v uzavřený obchod - tzv. konverze. Ke všem těmto činnostem Vám poskytneme nástroje a v začátcích i konzultace.

Outsourcing pořizování dat

Vzhledem k sezónnosti některých procesů, nabízíme personál zaškolený v informačních systémech nad frameworkem M2G, kteří jsou schopni naplňovat daty základní agendy i náročné agendy. Zadávání smluv či schémat kalkulací formou outsourcingu umožní rychlejší analytickou a metodickou konzultaci v případech, kdy data lze zadat více různými způsoby a jen jeden je nejoptimálnější. Služba je výhodná především při nasazení nového systému, kdy objem dat ve spojení s nezkušenými operátory může plynulé nasazení systému brzdit.