Pravidelná servisní činnost

Aby uživatelé využili plný potenciál aplikace informačního systému či www stránek, je třeba udržovat aplikaci neustále odpovídající jejich nejaktuálnějším potřebám. K zajištění všech fází životního cyklu aplikace jsme připravili celou řadu služeb.

Poskytování služeb provádíme podle metodiky Microsoft Operations Framework ®

HelpDesk

Tato služba představuje pomoc při řešení nestandardních situací, řešení nových požadavků či zodpovídání dotazů. Základem je systém pro evidenci požadavků a osoba HelpDesk manažera, který požadavky buď přímo řeší, nebo zajišťuje jejich hladké odbavení. Součástí služby je přístup zákazníka k evidenčnímu systému požadavků, kde vidí nejen stav řešení jednotlivých již přijatých požadavků, ale též rychlost reakce. Veškeré odpovědi a nabídky jsou prostřednictvím tohoto portálu stále k dispozici. Jak se liší helpdesk a hotline?

Hotline

Hotline představuje vyřizování požadavků a hlášení stavů systému telefonicky, na vyhrazenou telefonní linku. Pokud není schopen operátor hotline dotaz či požadavek vyřídit osobně, zprostředkuje telefonickou konzultaci se zodpovědnou osobou.

Technická podpora

Technická podpora je v podstatě skupina programátorů, kteří jsou vyhrazeni pro technické řešení požadavků zákazníka přijatých přes Helpdesk a Hotline. Je zajištěna zastupitelnost osob v týmu a členové týmu jsou vždy zaškolení do aktuální verze spravované aplikace.

Analytická a metodická podpora

Vedle technických zásahů s týmem technické podpory je pro Vás připraven i tým analytiků seznámených se systémy, pro které je tato služba poskytována. Analytici řeší dotazy jak zrealizovat v našich systémech Vaše nové představy a modely práce, případně připravují návrhy na změny a úpravy systému tak, aby naplnili vaše požadavky či zvýšili přidanou hodnotu provozovaných systémů.

SEO optimalizace

Při provozu Web aplikací, jejichž úspěšnost závisí na stavu dohledatelnosti v různých internetových vyhledávačích je k dispozici též činnost odborníka na SEO (Search Engine Optimalisation). SEO optimalizace v pravidelné servisní činnosti spočívá v průběžném sledování stavu dohledatelnosti a úpravě klíčových slov a odkazů v prezentaci. Vlastník prezentace definuje cíle, kterých chce se svým projektem z hlediska dohledatelnosti dosáhnout a pravidelné zásahy do obsahové i technické části www prezentace jsou přímo k tomu určeným nástrojem.

Garance připravenosti obsluhy

Evidence uživatelů systému, přístupu těchto uživatelů k modulům, znalost nasazení verzí systému i nejrůznějších dodaných změn a úprav, vedla k vytvoření nové služby. Při nasazení zaškolíme Vaše uživatele v těch částech systému, ve kterých budou pracovat a průběžně je informujeme o změnách, které nastaly v částech systému, se kterými pracují. Součástí života uživatele může být i pravidelné doškolování a testy. Omezí se tak přetíženost uživatelů nerelevantními informacemi a zjednoduší se změny uživatelů z hlediska rolí v systému či příchody uživatelů nových. Výsledkem je nejoptimálnější využití systému každým individuálním uživatelem a minimum dotazů na způsob práce v systému.

Web asistent

Pro osoby spravující web, které nechtějí spravovat obsah přes administrační rozhraní sami, je k dispozici služba dobře zaškoleného asistenta, který integruje úlohu konzultanta, kodéra i projektového manažera v jedné osobě. Může realizovat drobné grafické práce a zajišťuje i drobné technické úpravy.

Web hosting

Vaší web prezentaci jsme schopni hostovat v naší serverové farmě na páteřní síti.

Aplication hosting

Hosting of more sophisticated systems includes, in contrast to a common hosting, also allocation of machine time, ensuring of internet availability in defined quality, ensuring of quick operation recovery in case of accidents, larger imprest system, continuous monitoring of applications and a lot of aother services. Application hosting is a service which replace your team of server managers, database specialists, hardware purchases or imprest media management.