Magic Ware - Řešení na míru

Analytická část projektu

Analytická část (někdy též studie proveditelnosti) se skládá z průzkumu potřeb klienta a návrhu jak tyto potřeby uspokojit. Výsledkem analytické etapy je plán prací a rozpočet. Plán vychází z kombinace přínosu inovací, ale i zachování kontinuity úspěšných postupů. Návrh sestavujeme z modulů a funkcí komplexního řešení, které doplňujeme o další vývoj a především hledáme cesty jak celý systém nastavit a oživit aby byla činnost co nejproduktivnější.

Analytická část zahrnuje především kapitoly:

 • Mapa procesů a uživatelských rolí ve společnosti klienta
 • Stručný popis stávajících procesů a postupů klienta
 • Návrh řešení postupů v našem systému
 • Výhody a nevýhody nového řešení
 • Potřeba nastavení, úprav či nového vývoje
 • Rizika a navržená prevence
 • Časový harmonogram
 • Rozpočet, ideálně rozfázovaný na etapy

Analytický dokument slouží:

 • Pro klienta, aby se dokázal orientovat v rozsahu a oblastech řešení
 • Pro klienta jako ukázka jak chceme věci řešit
 • Pro klienta - upřesnění harmonogramu a rozpočtu
 • Pro dodavatele – aby všichni pracovníci na projektu zúčastnění
          měli možnost seznámit se s kontextem toho co tvoří
 • Pro dodavatele stabilizace zadání a ceny

Vývoj na míru

Součástí výsledné analýzy jsou popis zadání, kam se chceme s vývojem dostat a jakou potřebu chceme u zákazníka uspokojit.
Hledáme vždy primárně takový způsob nastavení systému, aby vývojář nemusel funkce měnit nebo zbytečně doplňovat. Pokud není možnost elegantně vyřešit potřebu, popisuje analytik nově požadované chování systému a nové uživatelské rozhraní.

Vždy se snažíme o:

 • Znát a dosáhnout cíl, uspokojit nějakou potřebu zákazníka
 • Hledáme co nejjednodušší na ovládání
 • Hledáme jak přinést jasný přehledem o tom co systém aktuálně dělá a jak vše funguje
 • Funkce a moduly stavíme universálně, aby se daly používat různými způsoby
 • Snažíme se know-how zákazníka oddělit od funkcionality. Know-how je většinou uloženo do různých forem nastavení a dat a
          jako taková jsou chráněným majetkem zákazníka.

Hlavní výhody řešení na míru

Vycházíme ze standardních funkcí
Na rozdíl od vývoje na zelené louce můžeme stavět na robustním odzkoušeném základu. Komplexní řešení pokryje 40-95% potřeb, potřeba nákladného vývoje je tak většinou jen malá.
Dělení nákladů
Snaha stavět funkce universálně a oddělit specifické know-how do datového obsahu umožňuje náklad na vývoj nějaké funkce podělit mezi více uživatelů. Společnost MagicWare se tak chová jako investor a dokáže poskytnout řešení i s náročným vývojem za zlomek celkové nákladové ceny vývoje.
20 let zkušeností
Spol. MagicWare poskytuje informační systémy 22 let a na cestovní ruch se zaměřuje posledních 10 let. Díky tomu můžeme přinášet do analýz tyto zkušenosti a otevírat klientovi nové úhly pohledu.
Inspirace napříč trhem cestovního ruchu
Incoming procesy mohou inspirovat outgoing procesy, zákazník tvořící balíčky může inspirovat svým požadavkem zákazníka řešícího ad hoc kapacity, atd. Věříme, že neustálý přísun inspirace a úprav z mnoha oblastí cestovního ruchu je správným motorem pro všechny uživatele našich systémů.

Reference

Název detailu + Anotace

H12 Art of Life

Termín realizace 2017
Klient H12
Url www.secludedafrica.com
Popis produktu H12 is a global collection of art and lifestyle hotels, which was created with the idea of putting “a bed into an art gallery”. H12 works with a concept story of 12 local and international artists for each of its iconic properties to create a “Glocal” atmosphere and a stimulating experience. The number 12 also represents the hours of the day and night, months in the year, and as well, the eastern and western zodiac signs. The “H” in H12 stands for the passionate heart of the hosts who make friends out of guests. H12 creates happy, humble, hugging, healthy, humorous, homemade, and hip experiences
Dodané produkty & služby  
 • Rezervační systém is>tour
 • Redakční systém is>content
 • Informační systém Magic2G
 • Servis, správa, helpdesk
 • Hosting aplikace
Další projekty klienta

Název detailu + Anotace

Grecos

Termín realizace 2017 - 2018
Klient Grecos
Url www.grecos.pl
Popis produktu

text

Dodané produkty & služby  
 • Rezervační systém is>tour
 • Redakční systém is>content
 • Informační systém Magic2G
 • Servis, správa, helpdesk
 • Hosting aplikace
Další projekty klienta

Název detailu + Anotace

Unitour

Termín realizace
Klient

CK UNITOUR s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Název detailu + Anotace

Forline

Termín realizace
Klient

FOR-LINE tour s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Název detailu + Anotace

Hechter

Termín realizace
Klient

Hechter Slovakia.sk s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Název detailu + Anotace

Alpy

Termín realizace
Klient

Alpy, spol. s. r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta