Magic Ware - Řešení na míru

Analytická část projektu

Analytická část (někdy též studie proveditelnosti) se skládá z průzkumu potřeb klienta a návrhu jak tyto potřeby uspokojit. Výsledkem analytické etapy je plán prací a rozpočet. Plán vychází z kombinace přínosu inovací, ale i zachování kontinuity úspěšných postupů. Návrh sestavujeme z modulů a funkcí komplexního řešení, které doplňujeme o další vývoj a především hledáme cesty jak celý systém nastavit a oživit aby byla činnost co nejproduktivnější.

Analytická část zahrnuje především kapitoly:

 • Mapa procesů a uživatelských rolí ve společnosti klienta
 • Stručný popis stávajících procesů a postupů klienta
 • Návrh řešení postupů v našem systému
 • Výhody a nevýhody nového řešení
 • Potřeba nastavení, úprav či nového vývoje
 • Rizika a navržená prevence
 • Časový harmonogram
 • Rozpočet, ideálně rozfázovaný na etapy

Analytický dokument slouží:

 • Pro klienta, aby se dokázal orientovat v rozsahu a oblastech řešení
 • Pro klienta jako ukázka jak chceme věci řešit
 • Pro klienta - upřesnění harmonogramu a rozpočtu
 • Pro dodavatele – aby všichni pracovníci na projektu zúčastnění
          měli možnost seznámit se s kontextem toho co tvoří
 • Pro dodavatele stabilizace zadání a ceny

Vývoj na míru

Součástí výsledné analýzy jsou popis zadání, kam se chceme s vývojem dostat a jakou potřebu chceme u zákazníka uspokojit.
Hledáme vždy primárně takový způsob nastavení systému, aby vývojář nemusel funkce měnit nebo zbytečně doplňovat. Pokud není možnost elegantně vyřešit potřebu, popisuje analytik nově požadované chování systému a nové uživatelské rozhraní.

Vždy se snažíme o:

 • Znát a dosáhnout cíl, uspokojit nějakou potřebu zákazníka
 • Hledáme co nejjednodušší na ovládání
 • Hledáme jak přinést jasný přehledem o tom co systém aktuálně dělá a jak vše funguje
 • Funkce a moduly stavíme universálně, aby se daly používat různými způsoby
 • Snažíme se know-how zákazníka oddělit od funkcionality. Know-how je většinou uloženo do různých forem nastavení a dat a
          jako taková jsou chráněným majetkem zákazníka.

Hlavní výhody řešení na míru

Vycházíme ze standardních funkcí
Na rozdíl od vývoje na zelené louce můžeme stavět na robustním odzkoušeném základu. Komplexní řešení pokryje 40-95% potřeb, potřeba nákladného vývoje je tak většinou jen malá.
Dělení nákladů
Snaha stavět funkce universálně a oddělit specifické know-how do datového obsahu umožňuje náklad na vývoj nějaké funkce podělit mezi více uživatelů. Společnost MagicWare se tak chová jako investor a dokáže poskytnout řešení i s náročným vývojem za zlomek celkové nákladové ceny vývoje.
20 let zkušeností
Spol. MagicWare poskytuje informační systémy 22 let a na cestovní ruch se zaměřuje posledních 10 let. Díky tomu můžeme přinášet do analýz tyto zkušenosti a otevírat klientovi nové úhly pohledu.
Inspirace napříč trhem cestovního ruchu
Incoming procesy mohou inspirovat outgoing procesy, zákazník tvořící balíčky může inspirovat svým požadavkem zákazníka řešícího ad hoc kapacity, atd. Věříme, že neustálý přísun inspirace a úprav z mnoha oblastí cestovního ruchu je správným motorem pro všechny uživatele našich systémů.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace

Chcete vědět víc? Ozvěte se nám!

Opište text z obrázku