Magic Ware - Služby

Služby v rámci projektu

Před vstupem do projektu, při nasazení aplikace či při dalších milnících života aplikace je Vám k dispozici náš servisní tým. Jsme připraveni provést Vás jakýmkoli procesem s minimální zátěží a rizikem.

Konzultační činnost

Máme zkušenosti s tvorbou www prezentací, informačních portálů i s tvorbou a zaváděním celopodnikových aplikací.Naši konzultanti jsou k dispozici již při Vašem záměru realizovat nový systém, či nasadit některý z našich produktů. Konzultace již v rané fázi takové úvahy sníží rizika při všech dalších realizačních krocích.

Implementace

Nasazení systému v prostředí uživatele zahrnuje řadu servisních činností a společný management projektu. Nasazení systému se většinou skládá z následujících složek - Předprojektová příprava, Realizace, Podpora provozu. Implementace je Vaším vstupem do světa integrovaného systému od jednoho dodavatele.

Analytické práce

Nové požadavky či hledání cest jak zrealizovat zcela nové obchodní a organizační modely nastavením v našich systémech, to je práce analytika. Disponujeme týmem analytiků, kde jsou zastoupeny i speciální role analytika obchodních procesů, analytika systému a architekta řešení

Jednorázové převody dat

Při nasazení systému jsou data, jež umožňují převod do nové struktury podrobeny jednorázovému individuálnímu převodu. I kdykoli v průběhu života aplikace jsme připraveni odstranit náročné přepisování těch dat, které již existují v elektronické podobě.

Školení

Jde především o prvotní zaškolení uživatelů po nasazení systému či zaškolení nové příchozích uživatelů. Součástí školení je nejen ukázka práce se systémem, ale především informace, jak aplikovat Vaše obchodní či organizační modely v našich systémech.Součástí školení bývá prezentace, diskuse, praktická cvičení a závěrečné testy.

E-learning

Při větším nasazení systému jsme připraveni realizovat zaškolení uživatelů korespondenční formou a on-line moderovanou diskusí se školitelem. Uživatelé dostávají lekce ve formě přístupu na interaktivní www stránky a provádějí vlastní operace v testovací verzi systému, přesně krok za krokem podle návodů v každé lekci.

Pravidelná servisní činnost

Po nasazení aplikace či při dalších milnících života aplikace je Vám k dispozici náš servisní tým. Jsme připraveni provést Vás jakýmkoli procesem s minimální zátěží a rizikem. Základem je systém pro evidenci požadavků a osoba HelpDesk manažera, který požadavky buď přímo řeší, nebo zajišťuje jejich hladké odbavení. Součástí služby je přístup zákazníka k evidenčnímu systému požadavků, kde vidí nejen stav řešení jednotlivých již přijatých požadavků, ale též rychlost reakce. Veškeré odpovědi a nabídky jsou prostřednictvím tohoto portálu stále k dispozici.

Helpdesk

Pomoc na telefoní lince či mailu při řešení nestandardních situací. Asistence pro přijetí nových požadavků i zodpovídání dotazů.

Hosting

Od webové prezentace po náročné databázové systémy. Provozujeme serverovou farmu na párteřní síti, kde je prostor i pro vás. Hlavní výhodou spojení helpdesku a hostingu je jediný kontaktní bod při jakékoli nesnázi.

Aktualizace a údržba

Jednotlivé agendy průběžně vylepšujeme a optimalizujeme. Zachovává se morální hodnota aplikace a výkon. Technologie se tak průběžně mění v souladu s aktuálními trendy a podporou na trhu.

Technická podpora

Technickou podporu poskytuje skupina programátorů, vyhrazených pro technické řešení požadavků zákazníka přijatých přes Helpdesk. Členové týmu jsou vždy zaškolení do aktuální verze spravované aplikace.

Analytická a metodická podpora

Analytici řeší dotazy jak zrealizovat v našich systémech Vaše nové představy a modely práce, případně připravují návrhy na změny a úpravy systému tak, aby naplnili vaše požadavky či zvýšili přidanou hodnotu provozovaných systémů.

SEO optimalizace

Při provozu Web aplikací, jejichž úspěšnost závisí na stavu dohledatelnosti v různých internetových vyhledávačích je k dispozici též činnost odborníka na SEO (Search Engine Optimalisation).

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace