Magic Ware - Služby

Služby v rámci projektu

Před vstupem do projektu, při nasazení aplikace či při dalších milnících života aplikace je Vám k dispozici náš servisní tým. Jsme připraveni provést Vás jakýmkoli procesem s minimální zátěží a rizikem.

Konzultační činnost

Máme zkušenosti s tvorbou www prezentací, informačních portálů i s tvorbou a zaváděním celopodnikových aplikací.Naši konzultanti jsou k dispozici již při Vašem záměru realizovat nový systém, či nasadit některý z našich produktů. Konzultace již v rané fázi takové úvahy sníží rizika při všech dalších realizačních krocích.

Implementace

Nasazení systému v prostředí uživatele zahrnuje řadu servisních činností a společný management projektu. Nasazení systému se většinou skládá z následujících složek - Předprojektová příprava, Realizace, Podpora provozu. Implementace je Vaším vstupem do světa integrovaného systému od jednoho dodavatele.

Analytické práce

Nové požadavky či hledání cest jak zrealizovat zcela nové obchodní a organizační modely nastavením v našich systémech, to je práce analytika. Disponujeme týmem analytiků, kde jsou zastoupeny i speciální role analytika obchodních procesů, analytika systému a architekta řešení

Jednorázové převody dat

Při nasazení systému jsou data, jež umožňují převod do nové struktury podrobeny jednorázovému individuálnímu převodu. I kdykoli v průběhu života aplikace jsme připraveni odstranit náročné přepisování těch dat, které již existují v elektronické podobě.

Školení

Jde především o prvotní zaškolení uživatelů po nasazení systému či zaškolení nové příchozích uživatelů. Součástí školení je nejen ukázka práce se systémem, ale především informace, jak aplikovat Vaše obchodní či organizační modely v našich systémech.Součástí školení bývá prezentace, diskuse, praktická cvičení a závěrečné testy.

E-learning

Při větším nasazení systému jsme připraveni realizovat zaškolení uživatelů korespondenční formou a on-line moderovanou diskusí se školitelem. Uživatelé dostávají lekce ve formě přístupu na interaktivní www stránky a provádějí vlastní operace v testovací verzi systému, přesně krok za krokem podle návodů v každé lekci.

Pravidelná servisní činnost

Po nasazení aplikace či při dalších milnících života aplikace je Vám k dispozici náš servisní tým. Jsme připraveni provést Vás jakýmkoli procesem s minimální zátěží a rizikem. Základem je systém pro evidenci požadavků a osoba HelpDesk manažera, který požadavky buď přímo řeší, nebo zajišťuje jejich hladké odbavení. Součástí služby je přístup zákazníka k evidenčnímu systému požadavků, kde vidí nejen stav řešení jednotlivých již přijatých požadavků, ale též rychlost reakce. Veškeré odpovědi a nabídky jsou prostřednictvím tohoto portálu stále k dispozici.

Helpdesk

Pomoc na telefoní lince či mailu při řešení nestandardních situací. Asistence pro přijetí nových požadavků i zodpovídání dotazů.

Hosting

Od webové prezentace po náročné databázové systémy. Provozujeme serverovou farmu na párteřní síti, kde je prostor i pro vás. Hlavní výhodou spojení helpdesku a hostingu je jediný kontaktní bod při jakékoli nesnázi.

Aktualizace a údržba

Jednotlivé agendy průběžně vylepšujeme a optimalizujeme. Zachovává se morální hodnota aplikace a výkon. Technologie se tak průběžně mění v souladu s aktuálními trendy a podporou na trhu.

Technická podpora

Technickou podporu poskytuje skupina programátorů, vyhrazených pro technické řešení požadavků zákazníka přijatých přes Helpdesk. Členové týmu jsou vždy zaškolení do aktuální verze spravované aplikace.

Analytická a metodická podpora

Analytici řeší dotazy jak zrealizovat v našich systémech Vaše nové představy a modely práce, případně připravují návrhy na změny a úpravy systému tak, aby naplnili vaše požadavky či zvýšili přidanou hodnotu provozovaných systémů.

SEO optimalizace

Při provozu Web aplikací, jejichž úspěšnost závisí na stavu dohledatelnosti v různých internetových vyhledávačích je k dispozici též činnost odborníka na SEO (Search Engine Optimalisation).

Referencje

Název detailu + Anotace

H12 Art of Life

Termín realizace 2017
Klient H12
Url www.secludedafrica.com
Popis produktu H12 is a global collection of art and lifestyle hotels, which was created with the idea of putting “a bed into an art gallery”. H12 works with a concept story of 12 local and international artists for each of its iconic properties to create a “Glocal” atmosphere and a stimulating experience. The number 12 also represents the hours of the day and night, months in the year, and as well, the eastern and western zodiac signs. The “H” in H12 stands for the passionate heart of the hosts who make friends out of guests. H12 creates happy, humble, hugging, healthy, humorous, homemade, and hip experiences
Dodané produkty & služby  
  • Rezervační systém is>tour
  • Redakční systém is>content
  • Informační systém Magic2G
  • Servis, správa, helpdesk
  • Hosting aplikace
Další projekty klienta

Název detailu + Anotace

Grecos

Termín realizace 2017 - 2018
Klient Grecos
Url www.grecos.pl
Popis produktu

text

Dodané produkty & služby  
  • Rezervační systém is>tour
  • Redakční systém is>content
  • Informační systém Magic2G
  • Servis, správa, helpdesk
  • Hosting aplikace
Další projekty klienta

Název detailu + Anotace

Unitour

Termín realizace
Klient

CK UNITOUR s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Název detailu + Anotace

Forline

Termín realizace
Klient

FOR-LINE tour s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Název detailu + Anotace

Hechter

Termín realizace
Klient

Hechter Slovakia.sk s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Název detailu + Anotace

Alpy

Termín realizace
Klient

Alpy, spol. s. r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta