Moduly dostupné v rozšířeném nasazení

Obecné příznaky a příklady aplikací

Objektům evidovaným v systému může uživatel přidávat další vlastnosti, a to nad rámec vlastností daných přímo výrobcem systému. Nové vlastnosti nazýváme příznaky a uživatel je tak schopen modifikovat systém podle svých potřeb. Obecným příznakem jsme schopni zavádět k organizacím definici struktury, k osobám jejich funkce či oblasti zájmu, k libovolnému zboží jeho vlastnosti, jako je např. barva, velkost atd. Příznaky mohou být jednoduchým výběrem, multi-výběrem, libovolnou hodnotou či stromovou strukturou.

Framework využívá obecných příznaků mimo jiné i k definici následujících vlastností:
  - přiřazování osob do skupin
  - třídění organizací do kategorií
  - výběr oblastí zájmu u osob či oblastí působení u organizací
  - definice oddělení a dalších organizačních struktur
  - definice libovolných uživatelských číselníků
  - uchování vlastností dat, které při importu nemají v dosavadní struktuře položku
  - a mnoho dalších způsobů využití...

Importy dat


  • prvotní importy dat při nasazení informačního systému
  • doplňování dat z externích databází
  • pravidelné aktualizace dat z externích zdrojů
  • integrační propojení on-line s jinými systémy

Informační systém obsahuje řadu objektů, které je třeba při nasazení načíst z původních systémů. Řadu databází bude třeba dále pravidelně aktualizovat a některé agendy je třeba propojit on-line s jinými systémy a vytvořit integrovaný celek.

K zajištění všech uvedených funkcí slouží univerzální importní rozhraní. Uživatel otevře vstupní formát TXT, CSV, XML či jiný podporovaný formát a zobrazí strukturu datových položek, které chce importovat. K datovým položkám na vstupu pak uživatel definuje pole objektů v systému, kam se má obsah vložit. Tím je možné provést jednorázový import dat do téměř jakéhokoli objektu v informačním systému. Běžně se používá pro importy a aktualizace osob, číselníků, produktů a zboží, kontaktů atd.

Připravený import, včetně vazeb na interní položky systému lze uložit jako šablonu a spuštění importu pravidelně opakovat. To lze použít například při sběru dat, aktualizaci databáze nebo při synchronizaci dat s jinými systémy. Výhodou existence takových šablon je, že pro nastavení nového importu není třeba zásah programátora.

Odstraňování duplicit

Při načítání objektů z databáze či zadávání objektů ručně je kladen důraz na minimalizaci duplicit. Pokud přeci jen duplicity vzniknou, existuje v systému nástroj, který umožní duplicity automaticky vyhledávat, snadno procházet a rozhodovat, zda se o duplicitu jedná či ne. Dvojice, které byly označené jako neduplicitní, se již příště jako podezřelé nenabízejí.

Proces odstraňující duplicity je možné implementovat k libovolnému vkládání, a při dodržení zadaných podmínek systém automaticky původní údaj aktualizuje, místo aby jej znovu vložil.

Tiskové sestavy

V systému se může vyskytovat řada míst, kde je třeba provést tiskový výstup. Jsou to faktury, účtenky, objednávky či smlouvy. Systém obsahuje logiku šablon, se kterými je uživatel chopen tyto tiskové sestavy sám graficky editovat a upravovat. K editaci šablon využíváme MS Word, takže uživatelská úprava šablony je jednoduchá.

Výstupem šablony v MS WORD může být opět MS Word dokument nebo PDF soubor. Je k dispozici také tisková aplikace, která po instalaci na počítač uživatele umožní i z www prostředí přímý tisk na pozadí.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace