Magic Ware - Kariéra

testovací článek

tady, ale je to vážně jen testovací text, takže se zde nic světoborného nedočtete...

testovací článek2

opět se zde nic nedočtete

CK MILE


CK Mile

Odkaz na www prezentaci CK Mile

CK EMMA


CK Emma

Odkaz na www prezentaci

GUARANT


Guarant International

Odkaz na www prezentaci

LIBERTY INTERNATIONAL


Liberty je celosvětová organizace o 40-ti pobočkách v různých zemí, která poskytuje rozsáhlé služby na poli cestovního ruchu.


Liberty International

Odkaz na www prezentaci Liberty International

LIBERTY INTERNATIONAL CRM

Liberty International CRM

LIBERTY INCENTIVE

Liberty Incentive

Odkaz na www prezentaci Liberty Incentive

CK GEOPS

CK Geops

Odkaz na www prezentaci CK Geops

CK MYPLANET

CK MyPlanet

Odkaz na www prezentaci CK MyPlanet

CK ALEX

CK Alex

Odkaz na www prezentaci CK Alex

CK GREECETOURS

Balkan Travel

Odkaz na www prezentaci CK GREECE TOURS

BALKAN TRAVEL


Balkan Travel

Odkaz na www prezentaci CK BALKAN TRAVEL

HOLIDAY INN


Prezentace je postavena nad redakčním systémem is>content. Jsou použity sekce, fotogaletie, různé typy menu, prolínání obsahu a pod.


Odkaz na www prezentaci hotelu Holiday Inn

GUARANT CRM

SEO-TRADE

Zahájení on-line prodeje v CK MILE

Cíl projektu: Nahrazení starého již nevyhovujícího rezervačního systému a zavedení nového rezervačního systému is>tour a redakčního systému is>content. Oba systémy umožňují přípravu a sestavování nabídek zájezdů do balíčků a jejich následnou on-line prezentaci na internetu. Provoz automatizovaného on-line prodeje zájezdů bude zajišťovat rezervační systém is>tour společně s redakčním systémem is>content. Implementované systémy umožní zákazníkovi po on-line rezervaci zájezdu rezervovaný zájezd zaplatit pomocí platební karty.

Technické řešení: Podniková aplikace byla postavena na základě frameworku Magic2G. Nový systém využívá vzájemného propojení vyvinutých produktů, a to rezervačního systému is>tour a redakčního systému is>content.

CK Mile

Odkaz na www prezentaci CK Mile

Využijte s is>tour prodejní systém CeSYS

Zahájení implementaceis>tour pro CK EUROAGENTURDo outgoingové cestovní kanceláře CK Euroagentur jsme zahájili implementaci nového rezervačního systému is>tour a redakčního systému is>content.

Po implementaci nových systémů umožní cestovní kanceláři oba zmiňované systémy evidovat všechny nasmlouvané kapacity (ubytování, leteckou dopravu, autobusovou dopravu a služby), připravovat a sestavovat zájezdy a následně prodávat. Prodávané zájezdy systém umožní zákazníkovi on-line zarezervovat i zaplatit s pomocí platební karty.

Zahájení prodeje CK EMMA přes is>tourV současné době obsahuje nabídka téměř všechny středomořské oblasti i poznávací zájezdy po celé Evropě. Hlavní specializací této cestovní kanceláře je stále Španělsko a CK EMMA je největším moravským touroperátorem pro organizaci zájezdů do této země.

Zahájení implementace is>tour pro CK LIPTOURCílem implementace našich systémů v cestovní kanceláři LIPTOUR je umožnění evidovat všechny nasmlouvané kapacity (ubytování a služby), připravovat a sestavovat nabídku ubytovacích kapacit, dále také umožnění stávajícím i novým zákazníkům vybrat své ubytování z pohodlí domova a on-line je zaplatit s pomocí platební karty. To v důsledku znamená ušetření personálních kapacit, přispění k neomezenému růstu cestovní kanceláře LIPTOUR a možné zvýšení jejího zisku.

Nový kongresový web Helimed 2007

Součástí akce je mezinárodní odborná konference, odborné prezentace, výstava letecké a zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek a farmaceutických produktů, včetně ukázek práce a součinnosti všech leteckých i pozemních záchranných složek. HELIMED doplňuje tradiční, závěrečná HELICOPTER SHOW.

Účast přislíbili přední odborníci z oboru letectví a medicíny ze zemí Evropské unie i jiných zemí Evropy. Organizátoři si kladou za cíl umožnit všem odborníkům prostor pro spolupráci a co možná nejširší výměnu zkušeností. Tato akce je zcela ojedinělou jak v evropském, tak v celosvětovém měřítku.

HELIMED vytváří prostor pro reprezentaci veškerých medicínských i leteckých aspektů letecké záchranné zdravotnické služby. Tímto názvem se současně přihlašujeme k tradici pořádání mezinárodních kongresů – AIRMED. Česká republika byla Evropským výborem pro vrtulníkovou záchrannou zdravotnickou službu a Air Ambulance (EHAC) pověřena organizací mezinárodního kongresu Airmed 2008, který se uskuteční v Praze.

Této akce se pravidelně účastní členové vlády, poslanci, senátoři a četní zahraniční hosté a představitelé mezinárodních institucí. Již tradičně přebírá nad akcí záštitu předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka a významní činitelé Královehradeckého kraje – hejtman Ing. Pavel Bradík a primátor města Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek.

www.helimed.cz

Náš redakční systém uspěl v nezávislých testech VeriTest

Test prokázal stabilitu, snadnou instalaci a bezchybný chod systému. Velmi přísné podmínky testu jsme splnili díky dlouhodobé snaze o zvyšování kvality a dodržování standardů Microsoft Solution Framework a Microsoft Operation Framework. Veškeré poznatky získané při těchto testech aplikujeme i na náš další vývoj a snažíme se o neustálé zdokonalování našich produktů.

Prezentace Velkopřevorského paláce

Technické řešení prezentace

Prezentace je postavena v redakčním systému is>content 2.1 společnosti MagicWare a běží v hostingovém programu WebHosting1. Základ prezentace je postaven v plně validním HTML a CSS stylech. Novinky, rezervační formuláře, menu a mapy stránek představují Dynamické objekty redakčního systému a jsou plně administrovatelné uživatelem.

 

Historie paláce

Ve Velkopřevorském paláci sídlí nejvyšší český představený Suverenního rytířského řádu sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty, neboli johanitů – maltézských rytířů.

Spolu se sousedním kostelem Panny Marie, zvaným „pod řetězem na konci mostu“, byl založen po návratu českých rytířů z II.křížové výpravy kolem roku 1180 jako pevnostní dvorec.

Připravoval české rytíře k ochraně křesťanství před islámem a k osvobození Svaté země. Zároveň sloužil jako špitál k plnění druhého poslání řádu, spočívajícího v charitě a péči o raněné a nemocné.

Za více než 800 let existence vystřídal vzhled paláce všechny hlavní slohy. Stavba byla započata ve 12. století v románském stavebním slohu, rozšiřována v gotice po roce 1420 a znovu po roce 1530.

Důkladnou přestavbu podstoupila po roce 1610 v renesančním slohu a nakonec v baroku po roce 1725.

Reprezentační částí je „piano nobile“ s komnatami velkopřevora a hlavně Rytířský sál, kde zasedala komenda maltézských rytířů. Ve všech prostorách jsou rozvěšeny vzácné obrazy, hlavně českých, německých a italských barokních mistrů.

České velkopřevorství je nejstarším johanitským velkopřevorstvím vůbec. Stejně jako v jeho osmisetleté historii zde sídlí český velkopřevor maltézského řádu se svou administrativou i dnes.

Prezentace Kaiseršteinského paláce

Palác se nachází v srdci Malé Strany a oplývá rozmanitostí jednotlivých sálů. Za více než tři století existence se zde konala řada událostí, některé dokonce tvořili historii české republiky. V paláci pobývala i světově proslulá pěvkyně Ema Destinnová, která zde vlastnila luxusní apartmá…

 

Technické řešení prezentace

Prezentace je postavena v redakčním systému is>content 2.1 společnosti MagicWare a běží v hostingovém programu WebHosting1. Základ prezentace je postaven v plně validním HTML a CSS stylech. Novinky, rezervační formuláře, menu a mapy stránek představují Dynamické objekty redakčního systému a jsou plně administrovatelné uživatelem.

 

Z historie Kaiserštejnského paláce

 • 1699–1720
  Barokní přestavba dvou původně gotických domů zahájená Helfriedem z Kaisersteinu a dokončená Petrem Radeckým z Radče.
 • 1859
  Odhalen pomník maršála Radeckého. Dnešní Malostranské náměstí nese až do roku 1918 jeho jméno.
 • 1866
  Palác od Radeckých získal hoteliér Václav Petzold, který zde zřídil restauraci. Paláci se na dalších sto let začalo říkat „U Petzoldů“.
 • 1904–8
  V této době zde měla své apartmá i světoznámá pěvkyně Ema Destinnová.
 • 1977
  Zahájena rozsáhlá rekonstrukce pod vedením architektů Ing. Zdeňka Pokorného a Ing. arch. Jaroslava Bělského.
 • 1981
  Rekonstruovaný palác byl zařazen na seznam UNESCO.
 • 1997
  Kaiserštejnský palác byl navrácen v restitučním řízení.
 • 2007
  Začíná se psát historie objektu na internetu. Prezentace založena na systémech a službách společnosti MagicWare

Prezentace Malostranského paláce

Technické řešení prezentace

Prezentace je postavena v redakčním systému is>content 2.1 společnosti MagicWare a běží v hostingovém programu WebHosting1. Základ prezentace je postaven v plně validním HTML a CSS stylech. Novinky, rezervační formuláře, menu a mapy stránek představují Dynamické objekty redakčního systému a jsou plně administrovatelné uživatelem.

 

Historie paláce

Původní barokní varhany v čele hlavního sálu budou ozdobou každého koncertu, ale poslouží i jako jedinečná dekorace večerní gala večeře nebo recepce. Připočteme-li výhodnou polohu ve středu Prahy, vychází nám snadno dostupný multifunkční prostor.

Profesní dům 17. století vybudovali jezuité, poté co jim jejich staroměstská kolej (Klementinum) přestala vyhovovat. Profesové byli nejvýše postavení příslušníci řádu, kteří skládali po studiu filozofie a teologie zvláštní sliby.

V 18. století staví Dienzenhoferové, vynikající osobnosti české architektury, vedle Profesního domu chrám sv. Mikuláše, který je skutečným klenotem pražského baroka. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 se Profesní dům stal majetkem habsburské monarchie.

V 19. století byl sídlem vrchního zemského soudu, po vzniku Československé republiky skrývala jeho sklepení zlatý poklad nového státu. Během druhé světové války užívala budovu německá armáda.

Počátkem šedesátých let přešel objekt pod správu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity a dnes tu sídlí její informatická sekce. V roce 2006 skončila rozsáhlá rekonstrukce otevřením bývalého refektáře (řádové jídleny) vyzdobeného nádhernými nástropními malbami.

Obezitologie 2007

Tato konference by měla přinést i některé inovace týkající se zejména podchycení a vyzdvižení role a práce zdravotních sester, nutričních terapeutů a fyzioterapeutů. Sdílení zkušeností a vyslechnutí jejich potřeb jistě přispěje k dalšímu zkvalitňování péče o obézní nemocné. Proto bude část konference také věnována výživě a jejímu významu v léčbě obezity. Dalším tématem bude prevence obezity, vyžadující od zdravotních složek v čele s Orgány ochrany veřejného zdraví tlak na ostatní složky společnosti, aby se na řešení problematiky obezity aktivně podílely. Nově bude konference zaměřena i na intenzívní medicínskou péči o obézního pacienta, tradičně pak budou diskutována rizika obezity, tentokrát zaměřená na kardiovaskulární konsekvence obezity.Témata kongresu

• Aktuální terapie obezity z pohledu internisty, chirurga, psychologa a zdravotní sestry
• Intenzivní péče o obézní pacienty
• Výživa v léčbě a prevenci obezity
• Workshop na téma dietní opatření u obézních, potřeby a zkušenosti nutričních terapeutů
• Workshop na téma fyzioterapie u obézních, potřeby a zkušenosti fyzioterapeutů
• Workshop na téma behavior-kognitivní léčba obézních, potřeby a zkušenosti psychologů a psychiatrů
• Workshop na téma chirurgická léčba obézních a význam banding klubů pro obézní pacienty
• Prevence obezity
• Kardiometabolická rizika obezity
• Novinky ve výzkumu, varia

MW certifikovaným partnerem Microsoft

Zařazení společnosti mezi certifikované partnery je významným oceněním práce celého našeho vývojového týmu a naší společnosti. Dovoluje to nám a našim prostřednictvím také zákazníkům MagicWare čerpat výrazné výhody z tohoto pevného spojenectví MagicWare a Microsoft. Zázemí poskytované Microsoftem umožní dále pro Vás vytvářet lepší a hodnotnější software. Získáváte tím v naší společnosti silného partnera v oblasti Informačních technologií a Firemních řešení. Toto ocenění je pro nás také závazek zachovat vysoký standard našeho software a neustále zvyšovat jeho kvalitu.Hotel Holiday Inn


Prezentace je postavena nad redakčním systémem is>content. Jsou použity sekce, fotogaletie, různé typy menu, prolínání obsahu a pod.
Odkaz na www prezentaci hotelu Holiday Inn

CD Sleep Sampler

CD bylo vytvořeno od zpracování obsahu, SW na prohlížení a vyhledávání dat až po zpracování grafiky a lisování 10.000 ks.

CD EAS, již třetí rok za sebou !

EAS 2007 je velká mezinárodní konference , při níž se setká více než 10.000 odborníků na výzkum a léčbu atherosklerozy z celého světa. Ročník 2007 se tentokráte konal v Helsinkách a Magicware byl již potřetí v řadě pověřěn přípravou a výrobou multimediálního CD ROM plných textů přednášek. Vzhledem k tomu, že pokaždé organizuje kongres jiná země, považujeme získání zakázky za ocenění produktu, jehož kvalitu jsme nasadili již v předchozích ročnících vysoko.

CD Cardiology

Nový katalog firem SEO-Trade

Nový katalog pro prezentaci polských firem s názvem SEO-Trade byl spuštěn. Katalog eviduje kontakty na společnosti, ososby a jejich produkty a služby. Vše je zatříděno do čísleníků oborů a činností v 9-ti světových jazycích.Prezentace firem i produktů jsou vystaveny na samostatných doménách 3. řádu a samostatných adresářových názvech. Počet serverů, práce s klíčovými slovy a překlad adres na úrovni domén přináší do katalogu tzv. SEO efekt, který upřednostňuje evidované produkty a společnosti na mnoha národních i světových vyhledávačích.Kongres IWVESGO 2008

IWVESGO

Cíl Projektu: Webové stránky pro kongres s možností registrace účastníků. Veškerý obsah administrovatelný přes redakční systém is>content.

Technické řešení: Prezentace byla postavena nad redakčním systémem is>content.

Odkaz na stránkuMezinárodní VideoWorkshop Radikální chirurgie v gynakologické onkologii.

IWVESGO

Implementace modulu on-line plateb

Implementace on-line plateb se skládala z několika částí a úprav systémů. Nyní je možné využívat z jediného místa on-line platbu na libovolné akce a to bez nutnosti dalších zásahů programátora při aplikaci na další kongresové weby.

Hlavním jádrem celé implementace je využití universálního platebního agenta pod frameworkem Magic2G, který umí přijmout požadavek na platbu, komunikovat s autorizačním centrem MUZO a zprocesovat on-line platbu platební kartou přes internet. Platební agent umí evidovat řadu profilů zíkazníků a komunikační certifikátů. Pod jenou instancí systému MAgic2G tak může běžet řada e-shopů různých subjektů.

Vkládánín možnosti platby přes platebního agenta a tedy i on-line platba kartou do www stránek se realizuje vložením dynamického objektu platebního agenta iPayv redakčním systému is>content.

Implementace is>tour v Balkan TravelBalkan Travel je menší, dynamicky rostoucí cestovní kancelář specializovaná na destinace Bulharsko a Řecko. U tohoto zákazníka jsou nám sympatické pozitivní ohlasy účastníků zájezdu i operativnost s jakou CK mění svou strukturu a přizpůsobuje se vzrůstajícímu objemu obchodu.V souvislosti se vstupem do implementace jsme se sestavili se společností Balkan Travel tiskovou zprávu:

  Tisková zpráva č. 5/2007

  Společnost Balkan Travel, specialista na zájezdy do destinací Bulharsko a Řecko uzavřel dne 24. srpna tohoto roku se spol. MagicWARE, dodavatelem rezervačních systémů a řešení pro incomming i outgoing, dohodu o nasazení nové verze rezervačního systému is>tour 2.5.

  Produktová řada is>tour společnosti MagicWARE zaměřená na tour-operátory a prodejce zájezdů obsahuje rezervační systém, který je schopen poskytovat reálnou on-line rezervaci, on-line prodej i on-line odbavení klienta a to kompletně bez nutnosti kontroly operátora.

  Společnost Balkan-travel a MagicWARE tak chtějí přispět ke zvýšení kvality prodeje a realizace zájezdů v České republice a zajistit tak zákazníkovi kvalitnější on-line servis.

CD Leukemia and LymphomaUkázka přebalu a disku

Leukemia and Lymphoma je mezinárodní konference zaměřená na setkání odborných lékařů z východu a západu. Konference se koná se 15.-19. září 2007 v historickém Dubrovníku. Společnost MagicWare spolu se svým lokálním partnerem DarkMay realizovala pro tuto konferenci fulltextové vyhledávání, autorské a klíčové indexy a multimediální CD ROM.Ukázka obsahu

Kongres UEGW již třetí rok za sebou !


Již po třetí za sebou realizuje společnost MagicWare se svým lokálním partnerem darkmay.com pro našeho významného zahraničního klienta CD s abstrakty na největší mezinárodní setkání Gastroenterologické federace - patnáctý ročník gastroeneterologického týden (UEGW), který se letos koná v pařížském kongresovém centru.

Letošní setkání je výjimečné nejen rekordním počtem registrovaných odborníků ale také skoro třemi tisíci přijatými abstrakty. Jedná se tak o jednu z největších zahraničních akcí na kterou jsme dodali naše IT řešení.

Vzhledem k tomu, že každý ročník akce se pořádá v jiné zemi a pod taktovkou jiného organizátora, považujeme získání zakázky již potřetí v řadě za ocenění produktu, jehož kvalitu jsme nasadili již v předchozích ročnících opravdu vysoko.

Implementace is>tour v GREECE TOURS
GREECE TOURS je středně velká cestovní kancelář specializovaná na Řecké destinace. Společnost je na trhu od roku 1990 a její vedení má jasnou strategii, která slaví úspěchy.

V současné době byla předána a akceptována první etapa implementace - tvorba katalogů a akalkulace cen, do konce měsíce října by měla být k dispozici kompletní rezervace.V souvislosti se vstupem do implementace jsme sestavili se společností GREECE TOURS tiskovou zprávu:

  Tisková zpráva č. 6/2007

  Společnost Greece tours, specialista na zájezdy do Řeckých destinací uzavřel se spol. MagicWARE, dodavatelem rezervačních systémů a řešení pro incomming i outgoing, dohodu o nasazení nové verze rezervačního systému is>tour 2.5.

  Produktová řada is>tour společnosti MagicWARE zaměřená na tour-operátory a prodejce zájezdů obsahuje rezervační systém, který je schopen poskytovat reálnou on-line rezervaci, on-line prodej i on-line odbavení klienta a to kompletně bez nutnosti kontroly operátora.

  Společnost Greece tours a MagicWARE tak chtějí přispět ke zvýšení kvality prodeje a realizace zájezdů v České republice a zajistit tak zákazníkovi kvalitnější on-line servis.

Katalog AČCKA na CD od MagicWare

Námi vytvořené CD s vyhledáváním členů reprezentovalo Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur a její členy na letošním mezinárodním odborném veletrhu cestovního ruch a hotelnictví MADI Travel Market.

AČCKA

A co na CD říká náš klient?

Děkuji za spolupráci při přípravě Adresáře AČCKA na CD. Adresář jsem nechala volně k nahlédnutí na veletrhu Madi na notebooku a reakce byly velmi pozitivní. Vnější design CD i design obsahu se všem líbil (jak členům prezidia, tak zájemcům o koupi). Je dobře sladěn s tištěným Adresářem a dohromady tvoří velmi reprezentativní součást naší prezentace.

Děkuji především za velmi operativní možnost změn (viz. přesun víceprezidenta na post prezidenta apod.). Veškeré jednání probíhalo velmi rychle a pružně. Velmi si cením Vaší snahy dodat vše včas a v požadovaném termínu i přes nepříznivé okolnosti.

Myslím, že výsledek naší spolupráce je velmi zdařilý. Těším se na další spolupráci, ať již na příštím ročníku Adresáře nebo při jiné příležitosti.

S pozdravem,
Ing. Zuzana Lechnýřová
tajemnice AČCKA


Náhled katalogu


Náhled vyhledávání

Implementace CK ALEX – rezervační systém + www

Vítězství ve výběrovém řízení na akreditační systém pro předsednictví ČR v EU

Implementace CK MyPlanet – rezervační systém + www

Rezervační systém pro ubytování účastníků akcí předsednictví ČR v EU

Implementace CK GEOPS – rezervační systém – vstup do ostrého provozu

Předání akreditačního systému pro předsednictví ČR v EU

Zahájení implementace RS v Cestovní kanceláři Golf Planet s.r.o.

Zahájení implementace celosvětového redakčního systému Liberty – International

Redakční systém is>content umožňuje centrální správu mezinárodní webové prezentace, které je v různých jazykových mutacích.

V redakčním systému bude centrálně spravováno více webových prezentací. Hlavní www prezentace společnosti Liberty international a specializující se produktová www prezentace Liberty incentive.
Každá kancelář Liberty v dané zemi bude mít možnost na základě určených rolí aktualizovat informace o jejich zemi a o jejich službách.

Vybráním vhodné platformy a zvolením redakčního systému is>content se otevírají Liberty další možnosti. Například rozšíření systému o moduly ubytování a o rezervační systém is>tour, který umožňuje automatizovaný prodej služeb v cestovním ruchu.

Marketingový specialisté z Lázní Jáchymov se rozhodli pro redakční systém is>content

Odborné vyšetřovací metody a balneologické postupy se pružně mění s každým pokrokem a novými poznatky lékařské vědy. Modernizovat v jejich pojetí znamená také dávat novou tvář našim překrásným budovám a používat moderní metody řízení lázeňského podniku.

Pro modernizaci webových stránek Lázně Jáchymov byly ve výběrovém řízení zvoleny výhody redakčního systému is>content od společnosti MagicWare, s.r.o.

Redakční systém is>content umožní marketingovým specialistům operativní a rychlou aktualizaci webových stránek LázněJáchymov.cz. Vlastní správa webu s pomocí WYSIWYG editoru v redakčním systému ušetří i značné finanční prostředky, které byly doposud vynakládány na programátory. K dispozici jsou i rozšiřující nástroje pro zasílání dynamického newsletteru.

Pro podporu a zjednodušení prodeje bude možné redakční systém rozšířit o moduly
- evidence ubytovacích kapacit
- evidenci služeb
- samoobslužný on-line prodej ubytování a služeb

Zátěžové testy akreditačního systému pro předsednictví ČR v EU

Tento zátěžový test potvrzuje, že architektura Frameworku M2G dává aplikacím silný základ, které by mohli pracovat řádově s milionem osob a je přímo vhodná pro on-line provoz rozsáhlých internetových aplikací. FrameWorku M2G využívají i následující internetové aplikace:

- redakční systém is>content – výjimečný redakční systém pro správu obsahu a prezentaci na internetu
- rezervační systém is>tour - jedinečný systém pro organizaci cestovní kanceláře a cestovní agentury

Průběh implementace mezinárodního redakčního systému is>content v Liberty International


A co na to říká zákazník?

Jsem velmi spokojená s naší spoluprácí ohledně tvorby webu. Věřím, že se dohodneme i na další zakázce ohledně další implementace CRM systému.


Veronika Baušová
Sales & Marketing Manager
LIBERTY INTERNATIONAL spol s r.o.

Zahájení implementace mezinárodního CRM systému Liberty International

Implementace rezervačního systému is>tour a redakčního systému is>content do brněnské cestovní kanceláře EMMA

Rezervační systém is>tour společně s redakčním systémem is>content a propojením na účetní systém Pohoda bude tvořit celopodnikovou aplikaci.

Nový informační systém v CK Emma umožní stávajícím i novým zákazníkům vybrat si svůj zájezd z pohodlí domova a on-line je zaplatit s pomocí kreditní karty.

Po zaplacení zájezdu systém sám vygeneruje cestovní smlouvu, fakturu a odbavovací pokyny a to cestovní kanceláři ušetří značné personální kapacity, které se mohou věnovat rozvoji cestovní kanceláře.

Redakční systém is>content je on-line propojený na rezervační systém is>tour což umožňuje na internetu nabízet pouze volné zájezdy.

Zahájení implementace rezervačního systému is>tour v CK Prague Incoming

IS>tour bude mít za úkol evidovat obchodní případy se všemi vazbami na ubytovací kapacity, dopravní kapacity a služby.

V budoucnu bude rezervační systém is>tour propojený on-line s redakčním systémem is>content a společně tak budou automatizovaně prodávat balíčky, které Prague Incoming nabízí.

Modernizace rezervačního systému v cestovní kanceláři MILE

LOGO CK MILE

Automatizovaný on-line prodej zájezdů cestovní kanceláře MILE bude zajišťovat rezervační systém is>tour společně s redakčním a prezentačním systémem is>content .

CK MILE je cestovní kancelář, která organizuje své zájezdy od roku 1995. Mezi její nabídku patří zimní zájezdy ( Itálie, Rakousko, Francie ) a letní zájezdy do Řecka, Bulharska, Chorvatska, Turecka, Itálie, Španělska, Maďarska a Slovenska.

Přechod ze starého již nevyhovujícího rezervačního systému na nový rezervační systém is>tour umožní CK MILE prodávat plně své zájezdy přes internet v reálném čase.

Nový rezervační systém is>tour společně s redakčním systémem is>content umožňuje:

 • evidovat všechny své nasmlouvané kapacity ( ubytování, leteckou dopravu, autobusovou dopravu a služby )
 • připravovat a sestavovat nabídku zájezdů
 • prezentovat zájezdy na vlastních webových stránkách nebo s podporou exportů na webu jiných internetových prodejců ( např. Invia.cz, zájezdy.cz, net travel.cz, lasty.cz, superzájezdy.cz, afreetime.com, vlna.cz, last.cz, centrumzajezdu.cz, superCK.cz, cestování.cz a dalším CA je možné poskytnout exporty a přístup do provizní partnerské sekce)
 • prezentovat všechny zájezdy na vlastním webu a okamžitě rezervovat, prodat a on-line přes platební terminál přijmout od zákazníka platbu za prodávaný zájezd
 • po zaplacení zájezdu automaticky zákazníkovi zaslat odbavovací pokyny, voucher apod...
  • Automatizovaný prodej zájezdů s rezervačním systémem is>tour ušetří personální kapacity a přispěje k neomezenému růstu cestovní kanceláře a tím i k zvýšení jejího zisku.

Last minute přes internet nekupuji. Ale chtěl bych ! ! !

článek na téma LAST MINUTE nekupuji, ale CHTĚL BYCH .

Pro spokojený on-line nákup zájezdů a nejen LAST MINUTE vyhledávejte web, který využívá propojení na rezervační systém is>tour

Případně označený logem:

Zahájení implementace rezervačního systému is>tour pro CK LIPTOUR

Cílem implementace našich systémů v cestovní kanceláři LIPTOUR je umožnění evidovat všechny nasmlouvané kapacity (ubytování a služby), připravovat a sestavovat nabídku ubytovacích kapacit, dále také umožnění stávajícím i novým zákazníkům vybrat své ubytování z pohodlí domova a on-line je zaplatit s pomocí platební karty. To v důsledku znamená ušetření personálních kapacit, přispění k neomezenému růstu cestovní kanceláře LIPTOUR a možné zvýšení jejího zisku.

Zahájení prodeje zájezdů CK EMMA přes rezervační systém is>tour

V současné době obsahuje nabídka téměř všechny středomořské oblasti i poznávací zájezdy po celé Evropě. Hlavní specializací této cestovní kanceláře je stále Španělsko a CK EMMA je největším moravským touroperátorem pro organizaci zájezdů do této země.

Zahájení implementace rezervačního systému is>tour pro CK EUROAGENTUR

Společnost Euroagentur je největší česká soukromá hotelová společnost provozující 46 hotelů a 13 gastronomických zařízení. Nedílnou součástí společnosti je také incomingová a outgoingová cestovní kancelář.

Do outgoingové cestovní kanceláře CK Euroagentur jsme zahájili implementaci nového rezervačního systému is>tour a redakčního systému is>content.

Po implementaci nových systémů umožní cestovní kanceláři oba zmiňované systémy evidovat všechny nasmlouvané kapacity (ubytování, leteckou dopravu, autobusovou dopravu a služby), připravovat a sestavovat zájezdy a následně prodávat. Prodávané zájezdy systém umožní zákazníkovi on-line zarezervovat i zaplatit s pomocí platební karty.

Zahájení provozu nadnárodní webové prezentace LIBERTY- INTERNATIONAL

Tato celosvětová organizace má 40 poboček v různých zemích, které poskytují rozsáhlé služby na poli cestovního ruchu. Dále nabízí a zprostředkovává českým klientům široké spektrum služeb nejen ve všech destinacích společnosti Liberty, ale společně s vybranými a ověřenými partnery i v ostatních částech světa.Využijte obchodní síť - Prodej zájezdů z rezervačního systému is>tour přes obchodní systém pro cestovní agentury

Obchodní systém CeSYS umožňuje cestovním agenturám automatické přebírání zájezdů z is>tour a následnou prezentaci na internetu přes webovou prezentaci příslušné cestovní agentury. Obchodní systém CeSYS je určen všem provozovatelům cestovních agentur, kteří chtějí nabízet a prodávat přes své webové stránky zájezdy od jiných cestovních kanceláří.

Zahájení on-line prodeje zájezdů v cestovní kanceláři MILE

Zahájení prodeje Euroagentur

Zahájení implementace CK Conti

Realizace Flash baneru pro SunnyDays

Podpis smlouvy s CK Poznání

Zahájení prodeje zájezdů CK 101 Zemek

Podpis smlouvy s CK REDOK

Úspěšné ukončení českého předsednictví

Implementace is>tour pro CK Campana Tour

Rezervační systém is>tour umožní cestovní kanceláři nastartovat on-line prodej svých zájezdů přes internet. Rezervační systém is>tour bude v první fázi zprovozněný na hlavních webových stránkách kanceláře. Do budoucna umožňuje redakční systém is>content internímu webmasterovi převést až 20 webových projektů a zavést on-line prodej zájezdů na všech vlastněných webech.

Rezervační systém is>tour mimo jiné umožní on-line spolupráci nejen 7 pobočkám CK Campana Tour, ale také stovkám cestovních agentur, kteří mohou získat přístup do sekce pro provizní partnery.

Cestovní kancelář Campana tour, působí letos na trhu již 19 let. Nabízí výběr z mnoha pobytových i poznávacích zájezdů do následujících destinací:

 • CHORVATSKO
 • BULHARSKO
 • ITÁLIE
 • FRANCIE
 • ŠPANĚLSKO
 • a další…

Cestovní kancelář Campana tour se tímto krokem zařadí mezi cestovní kanceláře, které umožňují plnohodnotný on-line prodej zájezdů. 

is />tour

is />content

www.istour.cz

 www.iscontent.cz

 

Brněnská CK For-line tour se rozhodla pro is>content a is>tour

V CK For-line Tour letos zahájily 18. sezónu, ve které najdete bohatou nabídku nejen zimních zájezdů.

is />tour

is />content

www.istour.cz

 www.iscontent.cz

 

West Holiday a dovolená koupená přes internet

Cestovní kancelář West Holiday využije nový systém pro evidenci nakoupených kapacit přes kalkulace až po on-line prodej zájezdů. Prodej zájezdů je možné prodávat pomocí mnoha CA a internetových portálů.

is />tour

is />content

www.istour.cz

 www.iscontent.cz

 

Celkové ceny zájezdů!

Celkové ceny zobrazuje a kalkuluje rezervační systém is>tour ve vybraných cestovních kancelářích více jak několik let:

Rezervační systém is>tour může on-line kalkulovat a zobrazovat celkové ceny zájezdů i u Vás.

Více informací k rezervačnímu systému získáte na www.istour.cz

is />tour

is />content

www.istour.cz

 www.iscontent.cz

 

Hodnocení systému a spolupráce ministrem pro Evropské záležitost

Za organizátory Vám tímto vyslovuji vysoké uznání za bezproblémovou spolupráci, jak po stránce výborné organizace poskytovaných služeb, tak profesionálního přístupu Vašich zaměstnanců.

Česká republika byla teprve druhou zemí z nově přistoupivších do Evropské unie, která předsedala Radě EU, a bylo nám ctí při tom s Vaší společností spolupracovat. Doufáme, že i Vy jste byli s výsledkem této spolupráce spokojeni a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.

 

 

is />tour

Úřad vlády ČR - Referenční listina

Společnost zakázku realizovala ve sdružení se společností Guarant International, s.r.o., IČ 452 45 401, se sídlem Opletalova 22, Praha 1.

Cena plnění činila 4 266 790 Kč bez DPH, t.j. 5 077 480 Kč včetně DPH.

Společnost MAGICWARE, spol s r.o., IČ:625 76 836, hodnotíme jako spolehlivého obchodního partnera. Byli jsme velmi spokojeni s flexibilním přístupem a profesionalitou poskytovaných služeb. Velmi dobrá kvalita poskytnutých služeb přispěla k celkovému pozitivnímu vyznění akcí pořádaných v rámci předsednictví.

 

 

is />tour

ICPR 2001

CHISA 2002

AED 2003

EXPLOSIVES

CHISA 2003

EATB

CEISAL 2004

CEOC 2004

AED 2004

CSAKI 2004

CSARIM 2004

CZESECT

ECO 2004

EUMETSAT

Governance for Public Private Partnerships, PPP Forum

HERNIA 2004

CHISA 2004

IFSOEU 2004

IFLAPRAGUE 2004

Loss Prevention 2004

Pannonian 2004

UEGW 2004

115th Session of the International Olympic Committee

CHISA 2005

UEGW 2005

IASG 2005

IBA 2005

IFAC 2005

IIW 2005

EAS 2005

Eminent 2005

FEZA 2005

BIOIRON 2005

CIH 2005

EFS 2006

IFHNOS 2006

CHISA 2006

Asociace chemických společností

Evidence publikační činnosti AV ČR

CSQ-certifikace

Tribotechnika

Malostranský palác

Technické řešení prezentace

Prezentace je postavena v redakčním systému is>content 2.1 společnosti MagicWare a běží v hostingovém programu WebHosting1. Základ prezentace je postaven v plně validním HTML a CSS stylech. Novinky, rezervační formuláře, menu a mapy stránek představují Dynamické objekty redakčního systému a jsou plně administrovatelné uživatelem.

 

Historie paláce

Původní barokní varhany v čele hlavního sálu budou ozdobou každého koncertu, ale poslouží i jako jedinečná dekorace večerní gala večeře nebo recepce. Připočteme-li výhodnou polohu ve středu Prahy, vychází nám snadno dostupný multifunkční prostor.

Profesní dům 17. století vybudovali jezuité, poté co jim jejich staroměstská kolej (Klementinum) přestala vyhovovat. Profesové byli nejvýše postavení příslušníci řádu, kteří skládali po studiu filozofie a teologie zvláštní sliby.

V 18. století staví Dienzenhoferové, vynikající osobnosti české architektury, vedle Profesního domu chrám sv. Mikuláše, který je skutečným klenotem pražského baroka. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 se Profesní dům stal majetkem habsburské monarchie.

V 19. století byl sídlem vrchního zemského soudu, po vzniku Československé republiky skrývala jeho sklepení zlatý poklad nového státu. Během druhé světové války užívala budovu německá armáda.

Počátkem šedesátých let přešel objekt pod správu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity a dnes tu sídlí její informatická sekce. V roce 2006 skončila rozsáhlá rekonstrukce otevřením bývalého refektáře (řádové jídleny) vyzdobeného nádhernými nástropními malbami.

CD EAS, již třetí rok za sebou !

CD Cardiology

FIRO-tour web

Guarant G5

Rezervační systém O2

CD Sleep Sampler

ESOC 2009

Energes - obchod s elektřinou

Olympiáda pro ČR

SCNAC

ESOT 2007

EOQ 2007

CSARIM 2007

ICD 2009

Helimed

Guarant

Kaiserštejnský palác

Velkopřevorský palác

Obezitologie

CSOT

CSARIM

Biatlon

Národní program podpory jakosti

Technologický profil ČR

Konference sociální psychiatrie

SEO-Trade

IAS EF and EAS Seminars

ESCL

EUSFLAT 2007

Laser Prague 2007

WASP2007

Guarant CRM

Surgery08

IVWESGO

CK GREECE TOURS

Balkan Travel

Odkaz na www prezentaci CK GREECE TOURS

CK ALEX

CK Alex

Odkaz na www prezentaci CK Alex

MAXIN PRAGUE

MAXIN

CK GEOPS

CK Geops

Odkaz na www prezentaci CK Geops

LIBERTY INCENTIVE

Liberty Incentive

Odkaz na www prezentaci Liberty Incentive

LIBERTY INTERNATIONAL CRM

Liberty International CRM

LIBERTY INTERNATIONAL


Liberty je celosvětová organizace o 40-ti pobočkách v různých zemí, která poskytuje rozsáhlé služby na poli cestovního ruchu.


Liberty International

Odkaz na www prezentaci Liberty International

GUARANT

Guarant

Odkaz na www prezentaci Guarant

CK EMMA

CK Emma

Odkaz na www prezentaci

Implementation of CK ALEX – reservation system

Victory in selection procedure concerning acreditation system for Czech presidency in EU

Implementation of CK MyPlanet – reservation system

Reservation system for accommodation of attendants to Czech presidency events

CK GEOPS implementation – reservation system – entry into operation

Submitting of acreditation system for Czech presidency in EU

Projektový manažer/konzultant

Co bude náplní Tvojí práce:
• vedení tuzemských i zahraničních projektů nasazení našeho rezervačního systému pro cestovní kanceláře, a to jak pro české, tak i zahraniční klienty
• vymýšlení a vývoj nových funkcí a modulů
• tvorba webů či marketingové strategie v elektronických mediích (ve spolupráci se specialisty a webdesignery)
• samostatné rozhodování, projektový reporting
• po získání zdatnosti v našem oboru i školení uživatelů a analýza požadavků

Co od Tebe požadujeme:
• zkušenosti s vedením projektů či týmů
• skvělé komunikační dovednosti
• výraznou zákaznickou orientaci
• analytické myšlení (je třeba perfektně se naučit náš komplexní softwarový produkt)
• pečlivost a schopnost přebírat zodpovědnost
• angličtina na výborné úrovni (implementace v anglickém jazyce), stejně tak i český jazyk
• grafický a typografický cit
• zkušenost s internetovými informačními systémy výhodou
• znalost HTML a základních pravidel při stavbě stránek projektů pro WWW výhodou
• výraznou výhodou je schopnost naučit se dokonale informační systém a nasadit ho k zákazníkovi

Co od Tebe požadujeme:
• plat odpovídající výkonu (součástí pohyblivé složky jsou provize z projektů)
• práci na projektech, které mají smysl
• práci na projektech které mají velký dopad i na zahraniční zákazníky
• zázemí firmy, která něco dokázala a mladý pohodový kolektiv
• podporu Tvého dalšího sebezdokonalování
• flexibilní pracovní dobu (orientace na projekty)
• bezplatné občerstvení na pracovišti
• individuální přístup ke Tvým potřebám
• dobrou dostupnost (od metra C – Nádraží Holešovice, B – Palmovka)

Pokud Tě náš inzerát zaujal, neváhej a pošli nám svůj životopis!

Sardegna Travel: připravuje on-line prodej zájezdů přes is>tour

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL začala působit na českém trhu v roce 2003. Jedná se o českou společnost jež zajišťuje komplexní služby pro turisty. Cestovní kancelář se specializuje na Sardinii, nabízí širokou škálu organizovaných zájezdů, ale i řadu služeb na míru dle individuálních přání svých zákazníků.

V roce 2007 rozšířila svou nabídku o oblast Dolomit – zima/léto. Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL je významný tour operátor na českém trhu a působí jako dodavatel produktů u řady partnerských CK. Od roku 2006 je partnerem regionu Sardinie, který v České Republice zastupuje tento region na základě projektu „Češi na Sardinii“.

OK Tours : On-line rezervace dovolené pro seniory

Nový web je postavený na redakčním systému is>content, který on-line spolupracuje s rezervačním systémem is>tour, který se v OK Tours rozhodli v minulosti využívat pro vlastní incomingové aktivity.

cestování

CK Rea style: začala nabízet a prodávat zájezdy přes is>tour

Liberty International: web se rozšiřuje o další země

Avanti CTA: Pobočka v Rusku má vlastní web a rezervační systém is>tour

Prezentaci si můžete prohlédnout na www.avanti-cta.ru

Prezentace centrály na doméně CZ si můžete prohlédnout na adrese www.avanti-cta.cz

Kovotour Plus: přešel na nový rezervační systém is>tour

Je nám ctí Vám prezentovat krásnou dovolenou pro lokality v Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Egyptě, Turecku a na řeckých ostrovech, kterou si můžete vybrat a zakoupit na webu CK www.kovotour.cz již od začátku listopadu 2010 v ostrém provozu.

Celá Implementace proběhla v rekordně krátké době cca jeden a půl měsíce a všechny produkty byly pracovníky CK Kovotour zkalkulovány v rezervačním systému is>tour za cca 3 týdny.

CK Kovotour využívá plné škály funkcí systému, včetně autokarových dálkových zájezdů s výběrem nástupního místa.

Jsme rádi, že jsou zástupci společnosti Kovotour Plus s výsledkem spolupráce spokojeni.

kovotour plus

CK Atis: web prošel další modernizací


atis - detail produktu

atis-rezervace-krok1

atis-rezervace-krok2

atis-rezervace-krok3

Doporučený postup ČGS k biologické léčbě Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy

   

Akutní průjem u dospělých

   

Refluxní choroba jícnu

   

Průjem u dospělých finální verze

   

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů

   

Postgraduální granty ESGE

Postgraduální granty ESGE (Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie)

Postgraduální granty jsou poskytovány společností ESGE plně kvalifikovaným endoskopistům, kteří by rádi absolvovali další vzdělávání v oblasti vysoce specializovaných endoskopických technik v oficiálně uznávaném vzdělávacím centru ESGE. Od roku 2011 jsou granty ESGE rozšířeny a zahrnují tři moduly: „Základní kurz vedený experty“, „Kurz pro pokročilé vedený experty“ a „Modul pro ředitele endoskopických oddělení“.

Žádost o grant mohou podat individuální členové ESGE. Pro více informací o přínosech individuálního členství prosím klikněte zde.

Oficiální vzdělávací centra ESGE - brožura ke stažení ZDE.


Modul I – „Základní kurz vedený experty“

Držitel grantu absolvuje kurz zaměřený na základní kroky a konkrétní techniky. Doba trvání tohoto grantu je maximálně čtyři týdny v závislosti na vzdělávacím centru ESGE a studovaných technikách. Praktická výuka není součástí grantů v rámci Modulu I.

Přístup k formuláři online žádosti pro postgraduální granty ESGE je k dispozici zde:

Informace o Modulu I & formulář žádosti

 

 

Modul II – „Kurz pro pokročilé vedený experty“

Držitelé grantu mohou podat žádost o Modul II po úspěšném dokončení grantu v rámci Modulu I. K této žádosti je nutné připojit doporučení od hostitelského oddělení Modulu I. Délka trvání grantů v rámci Modulu II jsou tři až šest měsíců v závislosti na počtu zahrnutých postupů a odborném zaměření hostitelského vzdělávacího centra. Držitelé grantu mohou počítat s tím, že během tohoto období absolvují praktickou výuku konkrétních technik.

Přístup k formuláři online žádosti pro postgraduální granty ESGE je k dispozici zde:

Informace o Modulu II formulář žádosti

 

 

Modul III – „Modul pro ředitele endoskopických oddělení“

Tento modul je určen pro vedoucí endoskopických oddělení, kteří mají zájem o návštěvu předních endoskopických pracovišť, aby se seznámili s jejich organizačními modely. Cílem grantů v rámci Modulu III, v délce maximálně jednoho týdne, je navázání neformálních kontaktů mezi institucemi a případné zlepšení formální spolupráce mezi jednotlivými centry.

Přístup k formuláři online žádosti pro postgraduální granty ESGE je k dispozici zde:

Informace o Modulu III formulář žádosti

 

 

Individuální členství v ESGE

Individuální členství v ESGE (Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie)

Členství v ESGE je otevřené lékařům (či postgraduálním studentům) s formálním vzděláním v oboru gastroenterologie, chirurgie či interního lékařství, kteří by rádi využili toho, že cílem společnosti ESGE je podporovat správnou endoskopickou praxi, a zároveň by k tomuto cíli rádi sami přispěli.
 

Přínosy individuálního členství ESGE:

 • Předplatné časopisu Endoscopy (tištěná verze a přístup online)
 • Snížené registrační poplatky na setkání sponzorovaná a podporovaná společností ESGE
 • Příležitost objednat si zdarma výukové pomůcky ESGE (Encyklopedie ESGE na DVD)
 • Úplná způsobilost pro Grantový program ESGE
 • Přístup k sekcím webových stránek ESGE určeným pouze pro členy
 • Uvedení v seznamu členů ESGE

Žádost o individuální členství v ESGE a poplatky

Individuální členství

Pokud jste lékař s formálním vzděláním (nebo postgraduální student) v oboru gastroenterologie a / nebo chirurgie a / nebo interního lékařství, jste způsobilý získat individuální členství v ESGE.

Roční poplatek za individuální členství v ESGE je 195,- EUR pro období od 1. ledna do 31. prosince běžného roku. Bude vám vystavena oficiální faktura. ESGE nabízí snížený poplatek pro osoby, které se staly členy po uplynutí prvního čtvrtletí roku. Více podrobností najdete ve formuláři žádosti.

Vyplňte prosím svou žádost a podejte ji v souladu s pokyny. Neprodleně obdržíte automatické potvrzení o přijetí vaší žádosti. Po schválení Řídícím výborem (Governing Board) ESGE obdržíte oficiální uvítací dopis, obsahující identifikační číslo vašeho členství. Roční poplatek za členství je možné uhradit prostřednictvím bankovního převodu a kreditních karet. V případě, že v žádosti uvedete podrobné údaje o kreditní kartě, poplatek vám bude po získání vašeho souhlasu odečten z účtu. Ti, kteří se rozhodnou poplatek uhradit prostřednictvím bankovního převodu, obdrží údaje o bankovním účtu ESGE.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud odborný časopis Endoscopy dostáváte prostřednictvím své národní společnosti, máte nárok na snížený poplatek za roční členství v ESGE ve výši 50 EUR. Pro více podrobností kontaktujte prosím Sekretariát ESGE.

Formulář žádosti

Individuální členství postgraduálního studenta

Pokud jste student postgraduálního denního studia v oboru gastroenterologie a/nebo chirurgie a/nebo interního lékařství a jste zaměstnancem klinického oddělení, které oficiálně provádí digestivní endoskopii, jste způsobilý k získání individuálního členství postgraduálního studenta v ESGE.

Požadavky na členství postgraduálního studenta

Studenti postgraduálního denního studia v oboru gastroenterologie a/nebo chirurgie a/nebo interního lékařství jsou způsobilí k získání členství postgraduálního studenta. Nezbytný je zaměstnanecký poměr na klinickém oddělení, které oficiálně provádí digestivní endoskopii. Členství postgraduálního studenta trvá nejvýše dva roky. Po prvním roce členství postgraduálního studenta bude vaše žádost znovu podrobena přezkumu.

Požadovaná dokumentace

 1. Vyplněný formulář žádosti
 2. Dopis ředitele programu vzdělávací instituce potvrzující statut denního studenta daného kandidáta a délku trvání odborného vzdělávání
 3. Životopis

Poplatek za členství postgraduálního studenta

Roční poplatek za členství postgraduálního studenta v ESGE je 95,- EUR pro období od 1. ledna do 31. prosince běžného roku. Bude vám vystavena oficiální faktura. Pokud je žádost předložena v období po lednu daného roku, žadatel obdrží starší čísla časopisu Endoscopy za leden a každý následující měsíc až do měsíce podání žádosti.

Vyplňte prosím svou žádost a podejte ji v souladu s pokyny. Neprodleně obdržíte automatické potvrzení o přijetí vaší žádosti. Po schválení Řídícím výborem (Governing Board) ESGE obdržíte oficiální uvítací dopis, obsahující identifikační číslo vašeho členství. Roční poplatek za členství je možné uhradit prostřednictvím bankovního převodu a kreditních karet. V případě, že v žádosti uvedete podrobné údaje o kreditní kartě, poplatek vám bude po získání vašeho souhlasu odečten z účtu. Ti, kteří se rozhodnou poplatek uhradit prostřednictvím bankovního převodu, obdrží údaje o bankovním účtu ESGE.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud odborný časopis Endoscopy dostáváte prostřednictvím své národní společnosti, máte nárok na snížený poplatek za roční členství v ESGE ve výši 50 EUR. Pro více podrobností kontaktujte prosím Sekretariát ESGE.

Formulář žádosti (Postgraduální studenti)

Jiné granty

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je za Českou republiku koordinátorem projektu Salzburg Medical Seminars International (semináře) a projektu postgraduálního vzdělávání - Medical Internship (stáže). Semináře a stáže jsou určeny lékařům vykonávajícím praxi v České republice. Vzdělávání pořádá nadace American Austrian Foundation v rámci programu Open Medical Institute, který je nejrozsáhlejším programem ve Střední a Východní Evropě. Semináře a postgraduální vzdělávání vedou renomovaní odborníci z různých oborů z USA a Rakouska.

http://www.vdv.cz/programy/vzdelani/salzburg-medical-seminars-international/

Granty IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech.

http://www.ipvz.cz/akce/seznam-vzdelavacich-akci.aspx

Granty MZ

Veškeré informace jsou k dispozici na následujících webových stránkách:

• Oddělení vědy a výzkumu - http://www.mzcr.cz/Odbornik/,

• Rada pro výzkum, vývoj a inovace - www.vyzkum.cz 

Dále pak v obchodním věstníku.

Vyhlašování soutěží ve VaV se řídí Zák. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění.

Výzkumný grant ESGE

Výzkumný grant ESGE (Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie)

Účel
Výzkumný grant ESGE byl vytvořen na podporu inovativního, původního výzkumu v oboru gastroenterologie.

Požadavky
•   Žádosti mohou podávat jednotliví členové ESGE působící ve zdravotnické Instituci
     v rámci zóny  ESGE 
(střední a západní Evropa, středomořská a severní Afrika). Pro 
    více informací o přínosech individuálního členství prosím klikněte zde.
   Podpora bude přednostně udělována projektům, na nichž se podílí více center a v nichž 
    dobře organizované týmy v rámci rozumného rozpočtu prezentují původní myšlenky.

   Přednost bude dána mladým výzkumným pracovníkům.
   Vítěz grantu bude povinen poskytnout výsledky své práce časopisu Endoscopy.
   Vítěz grantu bude povinen poskytnout zprávy o výsledcích své práce ESGE.

Přínosy
   
Cestovné a odměna Etické komise budou hrazeny do maximální celkové výše 
    10 000 EUR.

Termíny
      16. srpna 2011: termín pro podání žádosti 
      říjen 2011: oznámení vítěze během výročního zasedání Výzkumného výboru UEGW 
                            (Research
Committee)

Formulář žádosti

Cílený screening celiakie (metodický pokyn)

   

Cílený screening celiakie (metodický pokyn)

Více informací ZDE.

Dopis od Japonské gastroenterologické společnosti (Japanese Society of Gastroenterology)

.

Možnost přihlášení do endoskopické sekce

.

Stanovení cen práce a výkonů

.

Guidelines pro endoskopii při graviditě

   

Memorandum - Celiakální sprue

   

Směrnice efektivní léčebně preventivní péče

Předkládáme vám návrh závazných doporučení léčebně preventivní péče kolorektálního karcinomu, onemocnění, které je v České republice jedním z nejzávažnějších sociálně zdravotních problémů.

Předkládaný návrh byl vypracován experty na tuto problematiku a nabízí jednoznačné směrnice pro screening, diagnostiku a terapii kolorektálního karcinomu. Při jeho tvorbě bylo použito materiálů rutinně užívaných ve vyspělých státech Evropy a Severní Ameriky. Návrh již prošel první fází oponentského řízení v rámci odborných společností. Text byl publikován jako příloha časopisu Diagnóza a prezentován na Gastroenterologickém kongresu v Brně .

Zveřejněním tohoto dokumentu na internetových stránkách České gastroenterologické společnosti činíme další krok k širšímu zpřístupnění toho materiálu odborné veřejnosti.

Gastrointestinální endoskopie u nemocných s antikoagulační a antiagregační terapií

   

Kolonoskopie - Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

   

Minimální standardní terminologie - Digestivní endoskopie

Endoskopie jako každá deskriptivní metoda potřebuje svou terminologii, přičemž snaha o vytvoření jednotné, mezinárodně uznávané a současně jednoduché terminologické soustavy se datuje již do 80. let.

Terminologická komise Evropské společnosti digestivní endoskopie (ESGE) ve spolupráci s komisemi ASGE a OMED vytvořila Minimální standardní terminologii (MST), která byla tvořena tak, aby v ní byly obsaženy všechny termíny, kterých je třeba k popisu endoskopického nálezu alespoň 1x za 100 provedených vyšetření. Tato terminologie byla poté prospektivně testována a přeložena do dalších jazyků.

Její českou verzi, poprvé prezentovanou na Českých a slovenských endoskopických dnech v Luhačovicích 23.6.2000, Vám tímto dáváme k disposici.

Vaše připomínky jsou vítány na adrese: ferklmar@uvn.cz
MUDr. Marek Ferkl
za spolupracovníky

Chronická pakreatitida - standard

   

Doporučený postup pro diagnostickou a therapeutickou endoskopii horního úseku trávicího traktu (gastroskopie)

   

Infekce Helicobacter pylori - Doporučený postup

   

Užitečné webové odkazy:

   

Medailon prof. MUDr. Václava Mandyse, CSc.

 S Václavem Mandysem mě seznámil
 doc. Jaroslav Šetka CSc., který přecházel
 vybudovat krajskou gastroenterologii
 a já jsem jej střídal na místě
 gastroenterologického ordináře
 na II. interní klinice. Zasvěcoval mě 
 do problémů a vztahů a když jsme došli
 na patologii, řekl: „Tam je dobrej ten
 Mandys“. S Václavem jsme se pracovně
 sblížili a spolupracovali. 


 Václav Mandys se narodil 18. 4. 1951
v Hradci Králové. V letech 1969 - 1975 studoval směr terapeutický na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Promoval v roce 1975. V letech 1976 - 1982 byl externím vědeckým aspirantem v Hlavově I. patologicko-anatomickém ústavu FVL UK Praha. I. atestaci v oboru patologie vykonal v roce 1979. Kandidátskou disertační práci (CSc.) obhájil v roce 1982, v témže roce složil II. atestaci v oboru patologie. V období 1983-1988 byl zástupcem přednosty v Hlavově I. patologicko- anatomickém ústavu FVL UK Praha. Byl zde i jako docent v létech 1992-1999. V Ústavu experimentální medicíny AVČR Praha působil jako vědecký pracovník v letech 1988-2001. Pověřen vedením Hlavova ústavu byl do roku 2000. V roce 2001 se stal přednostou Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV Praha, který vede dosud.  Habilitace na 1. LF UK Praha proběhla v roce 1992. Profesorem pro obor patologie na Univerzitě Karlově na 3. lékařské fakultě byl v roce 2002. Profesor Václav Mandys je zapojen v mnoha odborných organizacích, které zde uvádím: Společnost českých patologů (místopředseda výboru), Czech Branch of the International Academy of Pathology  (člen výboru), Česká onkologická společnost, Česká gastroenterologická společnost (předseda revizní komise při výboru ČGS), Evropská společnost tkáňových kultur (ETCS) (reprezentant České republiky v ETCS), European Society of Pathology, The New York Academy of Sciences, European Association of Pathology Chairs and Residency Program Directors.  Profesor Mandys je členem redakční rady časopisu Česká a slovenská patologie.

Otázka 1: Existuje podnět, který Tě ovlivnil ve výběru studia mediciny?
Jeden hlavní podnět neexistuje, byla to spíše souhra náhod a okolností. Začneme–li od Adama, mohu konstatovat, že již od dětství jsem se poněkud více než mí spolužáci zajímal o přírodu, především o život zvířat. Tento zájem jsem nejspíše podědil po mém dědovi – otci mé matky, který své dětství prožil v hájovně a k lesu a k přírodě měl i v dospělosti velmi vřelý vztah. A taky mě již od dětství zajímalo, jak věci vypadají uvnitř a jak fungují. Můj zájem o přírodu a biologii trval i po dobu středoškolských studií, amatérsky jsem se věnoval především entomologii. Docela úspěšně jsem se účastnil i několika biologických olympiád. Ještě půl roku před podáním přihlášky na vysokou školu jsem byl rozhodnut, že půjdu studovat nějakou oblast entomologie. Pak mě ale začal přesvědčovat můj otec, který jako elektroinženýr občas opravoval lékařské přístroje svým přátelům – lékařům, a někteří z těchto přátel mého otce, že mám jít studovat medicínu a že biologii se mohu věnovat i jako lékař. Nakonec jsem podlehl jejich argumentům a podal jsem přihlášku na Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. To bylo na jaře 1969, v jednom z mála roků, kdy o přijetí na medicínu rozhodovaly pouze vědomosti a výsledek testů.  

Otázka 2: Kdo z učitelů na fakultě na Tebe nejvíce zapůsobil a kdo měl na Tebe největší vliv?
Studoval jsem v letech 1969 až 1975. V té době byla na fakultě řada osobností, uznávaných odborníků a autorit. Byli samozřejmě i ti, kteří svých pozic dosáhli díky svým politickým postojům, ale na ty většina z nás, kteří jsme nastoupili na fakultu v roce 1969, pohlížela s despektem. Učitelem, který na mě nejvíce zapůsobil, byl profesor Blahoslav Bednář, který nesporně patřil k těm, kdo byli uznávanými osobnostmi. Prof. Bednář byl pro mě „prototypem“ univerzitního profesora – svým vystupováním, svými encyklopedickými znalostmi medicíny a svým zaujetím pro práci.  

Otázka 3: Kdy jsi se rozhodl pro obor patologie? Kdy Tě začal zajímat trávicí trakt?
S mým rozhodnutím věnovat se patologii je to tak trochu podobně jako s mým rozhodováním pro studium medicíny. I tady jsou určité kořeny v mém dětství. Jak jsem už zmínil, můj otec měl několik přátel lékařů. Jedním z nich byl i tehdejší primář oddělení patologie okresní nemocnice v Pardubicích, MUDr. Miloslav Hub. S jeho rodinou jsme trávili řadu prázdnin, zimních i letních, a tak bylo vcelku přirozené, že primář Hub mě podporoval v mých přírodovědných zájmech. Od něj jsem také ve dvanácti letech dostal i první mikroskop – podle návodu z knihy „Udělej si sám“ – překližková konstrukce, objektiv s okulárem spojený tubusem a osvětlení pomocí zrcátka z dámské kabelky. Nedávno jsem tento mikroskop objevil na půdě mého rodného domu v Pardubicích. Primář Hub byl i jedním ze zmíněných lékařů, kteří mě přesvědčovali, abych šel studovat medicínu a hned po mém nástupu na fakultu se mi snažil pomáhat, například už při studiu anatomie jsem měl u něj na oddělení možnost detailního studia orgánů. Po absolvování základů patologie ve třetím ročníku medicíny jsem strávil část prázdnin na oddělení patologie v Pardubicích na brigádě jako pitevní sanitář; k tomuto rozhodnutí mě přiměla na prvním místě nutnost vydělat si peníze na nové lyže a také snaha ulehčit si studium patologie. Po pár týdnech jsem zvládl nejen práci sanitáře, ale naučil jsem se provést i celou pitvu. Po nástupu do čtvrtého ročníku (patologie tehdy byla třísemestrová), si toho, že prakticky v pitevně umím poněkud více něž ostatní kolegové, všimnul při pitevních cvičeních náš tehdejší asistent, dnes profesor, Josef Stejskal a vyptal se mě, kde jsem k tomu přišel. Moje vysvětlení asistenta Stejskala zaujalo a rozhodl se, že informaci o svém poněkud atypickém studentovi předá profesoru Bednářovi. A tak se stalo, že mi po úspěšném složení zkoušky z patologie profesor Bednář nabídl místo demonstrátora v Hlavově ústavu a po půl roce demonstrátorství, od začátku pátého ročníku studia, místo asistenta 4. třídy na 0,5 úvazku s tehdy závratným platem 960,- Kčs měsíčně. A pak už bylo zcela jasné, že i po promoci budu pokračovat jako patolog v Hlavově ústavu.
            K patologii trávicího ústrojí mě přivedl profesor Bednář, ale zase tak trochu přes moji oblíbenou biologii. Stejně jako ostatní z několika mladých lékařů, kteří v té době do Hlavova ústavu nastoupili, jsem dostal za úkol věnovat se jedné specielní metodické oblasti, která mohla být v oboru patologie výzkumně používána. Na mě připadly tkáňové kultury. Po ročním zacvičování, většinou v pozdních odpoledních a večerních hodinách, v laboratoři Dr. Činátla v Ústavu hematologie a krevní transfuse jsem mohl začít s kultivací buněk v laboratoři, kterou jsem za podpory profesora Bednáře zařídil v Hlavově ústavu. Sotva se kultivace trochu rozběhly, nechal si mě prof. Bednář zavolat a sdělil mi, že bych se měl zabývat orgánovými kulturami nádorů tlustého střeva a že na II. interní klinice působí docent Šetka, který má zájem o spolupráci na tomto výzkumu. Odebral jsem se tedy na Karlovo náměstí na II. interní kliniku a tam jsem v gastroenterologické ambulanci v přízemí objevil usměvavého obrýleného muže s vousem, plného energie a nadšení pro klinickou i vědeckou práci – docenta Jaroslava Šetku. Tím byla nastartována naše dlouholetá spolupráce a z toho vyplynulo i moje zaměření na patologii trávicího ústrojí.  

Otázka 4: Víme, že profesní zájmy se v průběhu života (a práce) vyvíjejí. Která oblast Tvého oboru Tě postupně zajímala? Když jsme spolupracovávali, byly tostřevní záněty a refluxní choroba jícnu, kam jsi zasáhl poměrně zásadnímzpůsobem vytvořením klasifikace mikroskopické ezofagitidy a později prací oBarrettově jícnu. Co bylo dál?
Jako patolog jsem musel zvládnout bioptickou diagnostickou činnost v celém rozsahu, ale s ohledem na moje zaměření na gastroenterologii jsem se detailněji věnoval bioptické diagnostice v této oblasti. Již s Jaroslavem Šetkou jsme organizovali klinicko-patologické semináře a v této úzké spolupráci s gastroenterology pokračuji i v současnosti ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech. Z gastroenterologických témat jsem se zpočátku věnoval nádorům tlustého střeva; na toto téma je i moje kandidátská disertační práce. Později jsem se zaměřil na idiopatické střevní záněty, refluxní chorobu jícnu a na otázky vzniku Barrettova jícnu a histogenetických vztahů metaplastického intestinálního epitelu v oblasti gastroezofageální junkce. V posledních letech se věnuji problematice neuroendokrinních nádorů, nicméně předcházející témata jsem zcela neopustil a průběžně sleduji, co je zde nového.
Moje výzkumná činnost je po dlouhá léta úzce spojená s kultivací buněk tkání in vitro. Od orgánových kultur nádorů tlustého střeva jsem přešel k izolaci a charakterizaci buněk dalších nádorů kultivovaných in vitro, zabýval jsem se účinky různých látek na buňky kultivované in vitro, zejména problematikou neurotoxicity cytostatik. V současné době mě zajímá především in vitro izolace a charakterizace kmenových buněk „dospělých“ tkání, nenádorových i nádorů.  

Otázka 5: Co se Ti daří a co nedaří na Tvém současném pracovišti?
Na mém současném pracovišti nejvíce oceňuji odbornému úroveň mých spolupracovníků, a to všech kategorií. Pocit, že se mohu plně spolehnout na své zástupce a na vrchní laborantku, je neocenitelný. K tomu, co se podařilo za deset let mého působení na současném pracovišti, určitě patří podstatné rozšíření a zkvalitnění výzkumné práce, včetně podstatného nárůstu počtu prací publikovaných našimi pracovníky. Podařilo se i významně vylepšit přístrojové vybavení a doplnit ústavní knihovnu o řadu recentních monografií. Největším problémem jsou zcela nevyhovující prostorové podmínky našeho ústavu.  

Otázka 6: Mohu se Tě zeptat na Tvé pravidelné cesty do Itálie?
Mé cesty do Itálie úzce souvisejí s tkáňovými kulturami. Začátkem 90. let minulého století jsem se na jedné z mých prvních zahraničních cest setkal s profesorem Robertem Revoltellou, tehdy ředitelem Ústavu mutageneze a buněčné diferenciace v Pise. Profesor Revoltella byl také předsedou italské společnosti tkáňových kultur. Nějak jsme si „padli do oka“, nejen blízkostí našeho výzkumného zaměření, ale i názorově. V roce 1992 jsem poprvé přednášel v jeho ústavu v Pise o neurotoxicitě cisplatiny v podmínkách in vitro. Naše pracovní kontakty vyústily v roce 2002 ve společný grantový projekt zaměřený na izolaci, in vitro expanzi a diferenciaci kmenových buněk, řešený v projektu česko-italské vědeckovýzkumné spolupráce. Tento projekt umožňoval mimo jiné i každoroční dvoutýdenní výměnné pobyty, moje v laboratoři v Pise a prof. Revoltelly na mém pracovišti v Praze. Úzká pracovní spolupráce byla základem i osobního přátelství, které pokračuje dosud. Moje pracovní pobyty v Itálii patřily k nejpříjemnějším obdobím daného roku. Pracovní doba od devíti hodin, přes den možnost v klidu hodnotit výsledky experimentů a sepisovat publikace a příjemné večery u italského vína a italských specialit, co více si přát?.  

Otázka 7: Co Tě na současné medicině nejvíc zajímá?
Jako patolog se zajímám především o strukturální změny buněk, tkání a orgánů související s chorobnými stavy a o příčiny a vývoj těchto změn. Při dnešním celosvětovém nadšení pro molekulární biologii, jejíž sofistikované metody umožnily detailní poznání molekulárních procesů odehrávajících se v buňkách, zůstávají tak trochu stranou děje na buněčné úrovni. Díky tomu že já s těmi buňkami žiji po celou dobu své profesní kariéry, zajímají mě právě buněčné interakce a změny chování buněk a odchylky jejich fenotypu související se změnami tkáňového prostředí, ke kterým dochází v průběhu chorobných procesů. Je zřejmé, že buňky, jak v podmínkách in vitro, tak v organismu, spolu komunikují a za normálních okolností dodržují jakási „pravidla hry“. Za patologických stavů je fascinující snaha o zachování nebo obnovení integrity tkáně, zprostředkovaná různými reparačními mechanismy, kde mimořádně významnou roli hraje aktivace kmenových (progenitorových) buněk. Bližší poznání hierarchického uspořádání těchto buněk a změn jejich chování a diferenciace ve vztahu ke změnám tkáňového prostředí bude určitě významným příspěvkem k vysvětlení strukturálních i funkčních změn tkáně za patologických stavů.

Otázka 8: Co Tě na současné medicině nejvíc udivuje?
Mohu konstatovat, že ve svém věku se už nedivím skoro ničemu. Spíše mě na současné medicíně některé věcí vadí. Na prvním místě mi vadí současná orientace na peníze. Medicína je krásná, pokud je vědou biologickou. Pokud se medicína stává vědou ekonomickou, výrazně jí ubývá na kráse. Tím nechci říct, že si lékaři nezaslouží odpovídající ocenění své práce nebo že by se neměly pořizovat nové přístroje nebo léky. Jen je často příliš velký důraz kladen na to, kolik se utratilo a kolik se má ušetřit, bez zájmu o to, jaká je péče o nemocné a jak se léčí. K negativním jevům patří i soustavné rozšiřování administrativy. Zdravotnická zařízení absolvují povinné akreditace, na kterých se úspěšně živí řada soukromých firem. Akreditované pracoviště nadále provozuje svoji původní činnost, ale s horou papírů. Nedávno jsem se setkal s případem mladého pacienta, který po ročním vyšetřování a léčení v několika zdravotnických pracovištích zemřel. Jednou z dominujících součástí zdravotnické dokumentace byly „informované souhlasy“. Při studiu dokumentace jsem měl občas takový pocit, že příslušný lékař se soustředil více na správné vyplnění formuláře tohoto „souhlasu“, než na přemýšlení o pacientově nemoci.  
Dále mi vadí, že se v současné „vyspělé“ společnosti i ze současné v medicíny vytrácí biologický základ člověka. Člověk už není brán jako součást živé přírody, je vyčleňován kamsi mimo, i když základní životní procesy probíhající v člověku jsou buď identické, nebo velmi blízké jiným živočišným druhům. S tím souvisí i přístup některých lékařů, beroucích nemoc převážně jako technický a ne jako biologický a sociální problém.

Otázka 9: Jakým směrem se bude ubírat Tvůj obor?
Směry vývoje je vždy obtížné předpovídat. Karel Klostermann předpovídá v předmluvě k románu Kam spějí děti budoucnost německých obyvatel Šumavy. Tato předmluva byla sepsána v březnu 1914 a je z ní zcela evidentní, že v té době nebylo ani zdání, že za několik měsíců by mohla vypuknout První světová válka. Pokud se bude vývoj v diagnostické patologii ubírat dosavadním směrem, bude zřejmě větší důraz kladen na molekulárně biologické metody, především pro přesnější charakterizaci nádorů. Je možné, že budou pokračovat snahy o počítačové hodnocení histologických preparátů, i když dosavadní zkušenosti nejsou zcela povzbudivé.  

Otázka 10: Vím, že máš i mimomedicínské široké zájmy, je možno se o nich něco dozvědět?
Na tuto otázku mohu odpovědět stručně: kultura, sport, pobyt v přírodě, pokud to jde. Rád vykonávám práce, které „jsou vidět“, takže určité zvelebování chalupy na Šumavě. Od dětství mám rád knihy, které čtu, hromadím a nikdy nevyhazuji. V posledních letech jsem začal intenzivně číst knihy z druhé poloviny 19. a začátku 20. století. Díky tomu, že se jedná o příběhy realistické, žádnou „science fiction“, je možné se z těchto knih dopátrat určitého vysvětlení jinak nepochopitelných zvratů v průběhu 20. století. A také je možné zjistit, že řada věcí, které se odehrávají dnes, se odehrála i v minulosti, ale lidé jsou prostě nepoučitelní. Například krachy bank vzniklých „na vodě“, podobné krachům „kampeliček“ před patnácti lety, jsou zaznamenány v druhé polovině 19. století. Kdyby současní „drobní vkladatelé“ četli romány z 19. století, určitě by do „kampeliček“ neinvestovali a o své peníze by nepřišli. Podstatný rozdíl je v tom, že v 19. století nikoho z podvedených investorů ani ve snu nenapadlo, že by mohl žádat nějaké odškodné od státu, zatímco v dnešní době se tito lidé cítí ukřivděni, že jim stát jejich pochybnou investici neuhradí. 

Otázka 11: Co se Ti ve Tvém oboru podařilo, čeho si nejvíc ceníš?
Co se mi v mém oboru podařilo, to nechám na hodnocení někoho jiného. Určitě jsem se snažil pokračovat v tradicích Hlavova ústavu. Před několika lety se mi dostala do rukou inaugurační přednáška profesora Šikla, který patologii charakterizuje jako odvětví biologie s tím, že životní děje za normálního stavu studuje biologie v užším slova smyslu – orthobiologie a životní děje za chorobného (patologického) stavu studuje patologie (pathobiologie). Jak vyplývá z toho, co jsem už uvedl, to biologické pojetí mého oboru mě provází stále. Mám určité uspokojení z toho, že se jsem několik mých mladších kolegů dovedl k úspěšné obhajobě doktorské práce. A teď to asi bude tak trochu znít jako vyjádření pro gastroenterologický časopis, ale opravdu si cením mých blízkých pracovních a přátelských vztahů s gastroenterology, mezi kterými jsem měl možnost poznat řadu skvělých osobností, příjemných a vzdělaných lidí.

Otázka 12: Máš nějaké přání, které Ti můžeme splnit?
Zachovejte mi svou přízeň a své přátelství.  

Vážený příteli Václave, odpověď je bezesporu kladná, ale s podmínkou vzájemnosti!  

Za upřímné odpovědi děkuje  
Karel Lukáš.  

PS A po těch mnoha letech musím potvrdit, že měl Jaroslav Šetka pravdu, ten Mandys je dobrej! 


Celý článek ve formátu Pdf ke stažení ZDE.

testovací novinka 1

Amet Morbi cursus pretium vel nibh nibh elit orci consequat metus. Leo semper nulla Nullam justo faucibus lacus Vivamus laoreet Nunc morbi. Nulla lobortis justo cursus est Vivamus sapien at condimentum laoreet at. Nascetur faucibus elit enim a lorem Nullam nibh a eu condimentum. Amet justo adipiscing pharetra auctor pede libero lacus eu vitae Vestibulum. Id Sed.

testovací novinka 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer sem convallis Nam lorem enim. Lacus Cras adipiscing et tortor et at quis nunc quis In. Curabitur ligula parturient tempus augue condimentum et laoreet Nulla neque Phasellus. Phasellus congue nibh lorem egestas aliquet at Mauris et orci mauris. Quam tellus eget orci at congue cursus auctor leo velit Sed. Elit pede Curabitur Nam condimentum vitae Integer ornare lacus ut purus. Semper Quisque convallis.

novinka 1

Elit nibh ornare Mauris consectetuer quis ac Cum metus auctor pretium. Tempus mollis Vestibulum porttitor a Nulla ullamcorper orci pharetra In et. Nunc hac velit tortor ligula id adipiscing felis nibh facilisi Vestibulum. In elit tincidunt tellus massa ipsum vitae auctor Nam sollicitudin congue. Ligula malesuada tempor malesuada In volutpat vitae Morbi Ut tellus interdum. Gravida mauris Mauris convallis sit Aenean et id sodales.

Amet Morbi cursus pretium vel nibh nibh elit orci consequat metus. Leo semper nulla Nullam justo faucibus lacus Vivamus laoreet Nunc morbi. Nulla lobortis justo cursus est Vivamus sapien at condimentum laoreet at. Nascetur faucibus elit enim a lorem Nullam nibh a eu condimentum. Amet justo adipiscing pharetra auctor pede libero lacus eu vitae Vestibulum. Id Sed.

novinka 2

Elit nibh ornare Mauris consectetuer quis ac Cum metus auctor pretium. Tempus mollis Vestibulum porttitor a Nulla ullamcorper orci pharetra In et. Nunc hac velit tortor ligula id adipiscing felis nibh facilisi Vestibulum. In elit tincidunt tellus massa ipsum vitae auctor Nam sollicitudin congue. Ligula malesuada tempor malesuada In volutpat vitae Morbi Ut tellus interdum. Gravida mauris Mauris convallis sit Aenean et id sodales.

Amet Morbi cursus pretium vel nibh nibh elit orci consequat metus. Leo semper nulla Nullam justo faucibus lacus Vivamus laoreet Nunc morbi. Nulla lobortis justo cursus est Vivamus sapien at condimentum laoreet at. Nascetur faucibus elit enim a lorem Nullam nibh a eu condimentum. Amet justo adipiscing pharetra auctor pede libero lacus eu vitae Vestibulum. Id Sed.

KANDIDUJTE NA RISING STAR 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás seznámil s iniciativou ASNEMGE, jedné z kmenových organizací Evropské gastroenterologické federace. Cílem je stimulovat mladé vědce udělením statutu „rising stars“ a vysoce motivujícím zviditelněním u příležitosti Evropského gastroenterologického kongresu a přispět tak k potřebné integraci evropských výzkumných iniciativ. Zamyslete se nad případnou kandidaturou Vám známých mladých gastroenterologů podle daných kriterií.

Profesor MUDr. J. Špičák, CSc

Pro více informací o ocenění klikněte zde.

RISING STARS OF EUROPEAN GASTROENTEROLOGY 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás seznámil s iniciativou ASNEMGE, jedné z kmenových organizací Evropské gastroenterologické federace. Cílem je stimulovat mladé vědce udělením statutu „rising stars“ a vysoce motivujícím zviditelněním u příležitosti Evropského gastroenterologického kongresu a přispět tak k potřebné integraci evropských výzkumných iniciativ. Zamyslete se nad případnou kandidaturou Vám známých mladých gastroenterologů podle daných kriterií.

Profesor MUDr. J. Špičák, CSc

 

Ke stažení:

Standardy léčby hemofilie

AKCE 2012

31st Annual General Meeting cum Scientific Meeting of The Hong Kong Society of Gastroenterology

.

The International Liver Congress 2012 & 47th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver

.

ESGE Live Demonstration Workshop 2012

Místo konání: Medical University of Vienna, Lecture Hall
Endoscopy Unit of the Division of Gastroenterology and Hepatology
Spitalgasse 23
1090 Vienna, Austria

Kontakt: Dr Andreas Püspök, MD
Division of Gastroenterology and Hepatology
Währingergürtel 18-20
1090 Vienna Austria

Email: andreas.puespoek@meduniwien.ac.at

 

EUS2012 The 18th International Symposium on Endoscopic Ultrasonography

Kontakt: Seiichi Tadano, Manager, GI Marketing Group, Marketing Division, OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
E-mail:seiichi_tadano@ot.olympus.co.jp

Address - general info:
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
Shinjyuku Monolith, 3-1, Nishi-Shinjyuku-2chome, Shinjyuku-ku, Tokyo, 163- 0914, Japan
Tel +81-3-6901-9197

ESGE Live Demonstration Workshop 2012

Kontakt: Dr Tibor Gyökeres
Tel: +36 30 2017237
Email: gyokeres@kkk.org.hu

AKCE 2012

Novinářská cena 2011

Výsledky k dispozici ZDE.

Společné prohlášení odborných pediatrických společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně k chystanému záměru přesunu gesce nad činností kojeneckých ústavů, dětských domovů pro děti do 3 let a dětských center z působnosti Ministerstva zdravotnictví do Ministerstva práce a sociálních věcí

Co způsobily ve vyspělých zemích kampaně proti očkování u dětí

Závěry jednání Ústavního soudu dne 9. února 2011 v Brně týkající se očkování

Stanovisko ČPS a České společnosti infekčního lékařství k očkování proti pneumokokům

SÚKL pořádá odbornou konferenci s názvem "Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky"

Prohlášení Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti ke kampani "Děkujeme-odcházíme"

Prohlášení Výboru České pediatrické společnosti ke kampani "Děkujeme-odcházíme"

Prohlášení Výboru České neonatologické společnosti ke kampani "Děkujeme-odcházíme"

Deklarace Českého národního hemofilického programu

Standardy péče o pacienty s cystickou fibrózou

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Kontraceptiva a trombotické/tromboembolické příhody u dorostenek po kontraceptivech

Tyto stránky byly za rok 2011 navštíveny 14 000 x !!!

Vážení kolegové,
v roce 2011 jste náš web navštívili 14 000 x.
Děkujeme za Váš zájem a budeme se snažit připravit pro Vás co nejlepší servis.
Doc. MUDr. R.Keil Ph.D., Dita Králová

Quality tours: přechod na rezervační systém is>tour

Cestovní kancelář QUALITY TOURS s.r.o. působí na trhu od roku 1999 a svou pozornost dříve zaměřovala na poskytování incomingových služeb pro zahraniční klienty. Od roku 2010 působí jako organizátor finančně výhodných zájezdů pro občany starší 55ti let. Jako jediný specialista na prodej zájezdů pro seniory zajišťuje kvalitní zájezdy zejména do Španělska, na Sicílii a Kypr. V lednu 2011 byla zahájena implementace rezervačního systému is>tour. Pro prezentaci nabízených zájezdů byl nasazen redakční systém is>content. Z široké nabídky zájezdů cestovní kanceláře QUALITY TOURS si můžete vybírat na webových stránkách www.qualitytours.cz.

Snail travel: zahájení on-line prodeje zájezdů

Po nasazení redakčního systému is>content s napojením na rezervační systém is>tour si klienti mohou vybrat a zakoupit zájezdy do celého světa na webových stránkách www.snailtravel.cz.

ČSAD Tišnov: rozhodnutí pro moderní on-line řešení is>tour

TRAVEL CLUB ČSAD Tišnov nabízí již 15 let pobytové a poznávací zájezdy pro klienty všech věkových kategorií, kteří dávají přednost autobusové dopravě. Cestovní kancelář nabízí svým klientům nejen škálu svozových tras, ale i možnost rezervace přímo v obsazovacích schématech. V nabídce, na webových stránkách www.travelclubck.cz, nechybí rovněž možnost aktivní dovolené, termálních lázní či ubytování na míru v ČR, na Slovensku, v Itálii nebo Francii.

Viamare: do 20. sezóny s novým rezervačním systémem a se změnou webových stránek

Klienti si mohou vybírat z pestré nabídky zájezdů na webových stránkách www.viamare.cz.

Nikolas tours: nový rezervační systém pro 23. sezónu

Cestovní kancelář Nikolas tours a.s. je specialistou na řecké ostrovy a zájezdy (například na Lesbos, Kos, Rhodos, Kréta, Zakynthos a do dalších destinací) si nyní mohou klienti vybírat on-line na internetových stránkách společnosti www.nikolas.cz.

MTM tour: implementace nového rezervačního systému

Cestovní kancelář MTM tour byla založena v roce 1990. Nabízí především letní pobytové zájezdy k evropským mořím a léčebné pobyty do lázní a termálů. K nejčastějším destinacím patří Řecko, Turecko, Chorvatsko, Bulharsko, Slovensko a Maďarsko

Monatour: 20. narozeniny s rezervačním systémem is>tour

Cestovní kancelář Monatour a.s. nabízí letecké i autokarové zájezdy například do Španělska (Costa Brava, Mallorca, Andalusie), Řecka (Kerkyra, Rhodos), Itálie (Ischia), dále poznávací zájezdy po Evropě, relax pobyty, eurovíkendy.

COT business: Rezervovat a prodat, to je oč tu běží

Celý článek si můžete přečíst zde.

Členství v European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

Podrobnosti naleznete ZDE.

Ileitida – jedná se vždy jen o idiopatický střevní zánět?

.

COT business: Internetová sekce ACK ČR s novým předsedou i zaměřením

COT business: Simona Černušáková: Provizní prodejce si hýčkáme

Magicware je na nové adrese

Naše nové kancelářské prostory najdete v budově s názvem Lighthouse Vltava Waterfront Towers v 8. patře na adrese:

Jankovcova 1569/2c,
170 00 Praha 7 HolešoviceZvětšit mapu

Jak se k nám dostanete:

Pražskou hromadnou dopravou:

Tramvají č. 1, 12, 25, 54 do tramvajové zastávky Maniny a pak pěšky cca 100m k budově

Autobusem č. 156 a pak pěšky cca 100m k budově

Z hlavního nádraží:

Metrem C směr Letňany do stanice Vltavská

Následně tramvají číslo 12, 25, 1 do tramvajové zastávky Maniny a pak pěšky cca 100m k budově

Autem:

Odbočite z ulice Argentinská do ulice Dělnická a po ní směrem k Libeňskému mostu až k budově Lighthouse Vltava Waterfront Towers anebo z druhé strany řeky přes Libeňský most od metra „B“ stanice Palmovka.


Další informace:

 • telefonní čísla zůstávají stejná – tel.+420 222 260 999
 • fakturační adresa zůstává také stejná - Praha 6, Krohova 2212/75, PSČ 160 00
 • při Vaší návštěvě Vám na dolní recepci bude zapůjčena kartička pro návštěvy a personál Vám předá informace, jak se k nám v budově dostanete
 • veškerou korespondenci, prosím, zasílejte na novou adresu: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 Holešovice

Budeme se těšit na setkání v našich nových kancelářských prostorách.

is>tour podporuje ePlatby – rychlé platby pro cestovní kanceláře

Co je to ePlatba?

ePlatby Agmo je platební brána pro bankovní převody s okamžitým potvrzením úhrady.


Výhody

 • rozšíření platebních možností
 • jedna smlouva, jedno připojení přináší více než 14 bank
 • informace o platbě obratem
 • rychlá rezervace / zaplacení zájezdu při garanci platby

Jak to funguje?

Kupující zvolí svoji banku / internet banking.

Kupující se přihlásí do prostředí svého internetového bankovnictví.

Kupující potvrdí již předvyplněný platební příkaz.

AGMO obratem informuje CK a kupujícího o provedené transakci.


„Rezervace a platby zájezdů se stávají velice komfortní, rychlé a bezpečné.“


KOMFORT - kupující nemusí vybírat hotovost a jít zaplatit zájezd do cestovní kanceláře.

RYCHLOST – rychlá rezervace a zaplacení zájezdu při garanci platby.

BEZPEČÍ – kupující se přihlásí do prostředí svého internetového bankovnictví.


Z našeho produktového portfolia Vám můžeme také nabídnout platební metodu Platba kartou- nejvíce perspektivní platební metodu v regionu Střední Evropy.

Platební metodu ePlatba a Platba kartou si můžete vyzkoušet na:
http://eshop.agmo.eu/cs/v3/products

Ukázka prostředí ePlatby

V případě zájmu kontaktujte přímo společnost AGMO na uvedených kontaktech.

AGMO, a.s.

Pavel Okénka, Senior account manager

+420 737 264 612
pavel.okenka@agmo.eu
www.agmo.eu

Elektronická verze článku ke stažení

Předsedům organizačních složek

Finanční podpora pro účast členů ČPS na odborných a vzdělávacích konferencích

MagicWare spuští nový projekt Travelmarking

¨

Travelmarking v časopise COT

SARDEGNA TRAVEL
Sardegna Travel

Odkaz na www prezentaci Sardegna Travel

Letáky ze systému a z webu

Posíláte letáky svým partnerům do výlohy? Posíláte letáky klientům mailem? Pomůžeme Vám se zjednodušením. Přicházíme s novou, jednodušší metodou tvorby letáků pro vaše zákazníky a partnery a to hned dvěma způsoby. Letáky s možností tisku přímo z webových stránek umožňují každému návštěvníkovi možnost stáhnout si a vytisknout informace o jednom či více zájezdech. Letáky s možností tisku ze systému umožňují Vám a Vašim partnerům tisknout a odesílat leták přímo z jeho kalkulace v rámci rezervace. Odpadá tím nutnost hledání popisů a webové adresy konkrétních zájezdů a umožňuje poskytnutí plného servisu například klientovi na telefonu. Letáky v obou variantách lze samozřejmě přizpůsobit vašim požadavkům z hlediska grafiky nebo obsahu. Při tisku z webu je také možné zobrazovat kontaktní informace o přihlášeném provizním prodejci, který díky tomu může kdykoliv letáky umístit do výlohy. Jedná se o jednodušší a rychlejší alternativu posílání objemných mailů prodejcům. Příklad letáku k nahlédnutí zde:

Ukázka letáku


Akce SSAIM v roce 2015

Seznam akcí SSAIM v roce 2015 naleznete zde.

Volby ČSARIM pro volební období 2015–2018

V prosinci 2014 proběhly dvoukolové volby do výboru a revizní komise ČSARIM. Podrobnosti a výsledky naleznete zde.

Čedok

Název detailu + Anotace

Čedok

Termín realizace 2014 - 2015
Klient Čedok
Url www.cedok.cz
Popis produktu

Čedok je značka operující na česko-slovenském trhu již od roku 1920, tedy bez mála 100 let.

I takto zavedená firma potřebuje sledovat nejmodernější trendy a technologie, aby udržela krok jak s konkurencí, tak se společenským vývojem.

Zákazník patří mezi největší cestovní kanceláře na trhu a výběr dodavatele podléhal velmi náročnému výběrovému řízení. Díky svým kvalitám vyhrálo řešení od společnosti MagicWare.

V průběhu roku 2014 byl implementována tvorba produktu a rezervační systém is>tour. Z hlediska web prezentace a on-line obchodu byl nejprve převzat původní design webu a na přelomu roku 2014/15 byla proveden redesign podle aktuálních moderních trendů.

Dodané produkty & služby  
 • Rezervační systém is>tour
 • Redakční systém is>content
 • Informační systém Magic2G
 • Servis, správa, helpdesk
 • Hosting aplikace
Další projekty klienta

Sjezd delegátů České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně, 28. ledna 2015, Praha

Sjezd zhodnotil a ukončil za přítomnosti 125 delegátů všech odborných společností a Spolků lékařů funkční období let 2011–2014. Přijal zprávu o činnosti za uvedené období, vyslovil řadu kritických připomínek především k postavení ČLS JEP ve veřejném životě, k situaci lékařů, k prognózám; formuloval v usnesení řadu návrhů pro nastávající funkční období; přijal konsenzuálním hlasováním několik změn ve stanovách a po živé diskusi i několik nových odborných společností.

Více zde.

Canaria Travel

Název detailu + Anotace

Canaria Travel  

Termín realizace 2011 - dosud
Klient Canaria Travel
Url www.canariatravel.cz
Popis produktu

CANARIA TRAVEL se, jak již název napovídá specializuje na Kanárské ostrovy.

 

Obsluhování řady ostrovů vyžaduje tzv. polygonické lety, kde jedno letadlo přistává ve více cílových destinacích a poté se vrací do domácího letiště. V jednom přeletu mezi ostrovy tak sedí v letadle najednou jak lidé kteří letí na dovolenou tak i ti, kteří se vracejí domů. Systém je upraven tak, aby nejen zvládá hlídání kapacit při takovém provozu, ale aby přelety vzhledem k počtu nástupů a výstupů i optimalizoval.

Spokojenost klienta s našimi službami vedla k zadání dalšího velkého systému, který jsme stavěli v druhé polovině roku 2014 – canary-booking.com

 

Dodané produkty & služby
 • Rezervační systém is>tour
 • Redakční systém is>content
 • Informační systém Magic2G
 • Servis, správa, helpdesk
 • Hosting aplikace
Další projekty klienta

CK MONATOUR

Název detailu + Anotace

Monatour

Termín realizace
Klient Monatour, a.s
Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

CK LIBERTY INTERNATIONAL

Název detailu + Anotace

Liberty International

Termín realizace 2013 - dosud
Klient Liberty International Tourism Group.
Url www.liberty-int.com
Popis produktu

 

Liberty je celosvětová organizace o 40-ti pobočkách v různých zemí, která poskytuje rozsáhlé služby na poli cestovního ruchu. Rozsáhlá implementace jazykové a produktové multiverze redakčního systému is>content, ve kterém je centrálně spravováno více webových prezentací. Každá pobočka v dané zemi má vlastní přístup k editaci svých webových stránek a dále grafický redesign webových stránek Liberty International.

 

Dodané produkty & služby
 • Redakční systém is>content
 • Informační systém Magic2G
 • Servis, správa, helpdesk
Další projekty klienta

CK Kovotour

Název detailu + Anotace

Kovotour Plus

Termín realizace
Klient Kovotour Plus, spol. s.r.o.
Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Viamare

Název detailu + Anotace

Viamare

Termín realizace
Klient

Viamare, spol. s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Koala

Název detailu + Anotace

Koala Travel

Termín realizace
Klient

Koala Travel

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Brenna

Název detailu + Anotace

Brenna

Termín realizace
Klient

Brenna

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

TipTravel CZ/SK

Název detailu + Anotace

TipTravel CZ/SK

Termín realizace
Klient

TipTravel

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Seneca

Název detailu + Anotace

Seneca Tours

Termín realizace
Klient

Seneca

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Programové prohlášení výboru ČSARIM 2015–2018

Programové prohlášení výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2015–2018 naleznete zde.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP se spolupodílela na významném edičním počinu nakladatelství Grada Publishing a. s. Do prodeje se dostává publikace PAUL G. BARASH, BRUCE F. CULLEN, ROBERT K. STOELTING a kol.: KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE – PŘEKLAD 6. VYDÁNÍ. Tato významná publikace se nepochybně stane významným zdrojem poučení pro všechny anesteziology a bude zařazena mezi základní prameny v rámci specializačního vzdělávání. Doporučujeme vaší pozornosti!

O ostatních publikacích nakladatelství se dozvíte více na www.grada.cz.

Rezoluce 68. zasedání WHA (World Health Assembly)

k návrhu a programu posílení významu a zajištění neodkladné a nezbytné chirurgie a anesteziologické péče v globálním programu celkové péče o zdraví v současném tisíciletí

Česká odborná společnost ČSARIM obdržela e-mailem z Ženevy velmi pozitivní, podnětnou a zcela ak-tuální zprávu od prezidenta WFSA Davida Wilkinsona.

S radostí sděluje všem členským organizacím, že 25. května 2015 na 68. zasedání valného shromáždění WHA – Svě­to­vé zdravotnické organizace byla přijata rezoluce o posilování významu i realizace akutní a nezbytné chirurgické péče a s ní těsně propojené anesteziologické péče/anestezie jako složek již přijatého globálního programu pro zajištění lidstva – všech obyvatel zdravotnickou péčí.

Návrh byl podán zeměmi: Austrálie, Keňa, Monaco, Nigérie, Rwanda, Senegal, Ukrajina, USA a Zambie. Uvedené zásadní rozhodnutí si vyžádalo v přípravné fázi řadu kontaktů, přesvědčování ve WHA struktu-rách i diskusí s mnoha světovými představiteli chirurgie.

Více zde.

Tančit v páru, na to musí být dva…

„It takes two to tango“ – tento idiom učinil populárním prezident Reagan, když hovořil o nukleárním uvolnění mezi byvším Sovětským svazem a USA. Na něco musí být dva, dvě souhlasící a kooperující strany. Jednostranná dobrá vůle nic nezmůže.

Dne 16. 4. tohoto roku jsme spolu s kolegou Černým, předsedou výboru ČSIM, vyzvali členy ČSARIM i ČSIM, aby se vyjádřili k možnosti pořádat kongresy obou národních společností společně. Důvody pro tento společný návrh jsme ve výzvě vysvětlili. Připomínám, že ČSIM má něco přes 700 řádných členů, členů ČSARIM je asi 950. Více než 200 lékařů jsou členové obou společností současně.

Celý dopis zde.

Lékař/lékařka s noblesou

Žijeme v nejlepší možné době, v nejlepším z možných světů, ale nevážíme si toho. Vztahy mezi lidmi v naší zemi nezřídka nejsou vztahy mezilidskými, ale predátorskými. Bohužel k tomuto vzorci chování přispívají nemalou měrou i někteří lékaři, tu ve skrytu, tu za vydatné popularizace ve sdělovacích prostředcích. Na lékařský stav tak padají stíny...

Celý text zde.

Konzultant / Obchodník

Hledáme schopné lidi, kteří využijí svůj talent ke svobodnému růstu a rozvoji a díky práci, která je bude bavit se stanou přínosem pro firmu. Konkrétní pozici chceme vytvořit uchazeči na míru.

Více informací ZDE.

In memory database

Přechod na novou technologii umožnil zrychlení vyhledávání zájezdů o několik set procent. Nyní server odpovídá v řádu milisekund. Případné zpoždění je dáno jen linkou nebo prohlížečem. Vyzkoušejte například na CK Čedok nebo TIPtravel.

Nový web – Enjoy Greece

Spuštěn ostrý provoz nového webu pro prodej Řeckých pobytů ve východních asijských regionech – web je v angličtině a arabštině. Design je responzivní včetně objednávky, tedy přizpůsoben mobilním zařízením.

New website - Enjoy Greece

Launch of a live version of a new website for Greek tours in East Asian regions – website is in English and Arabic. Design is responsive, including the ordering, that means adjusted for mobile devices.

In memory database

Transition to a new technology allowed to speed up searching for tours in hundreds of percents. Now the server responds in mere miliseconds. Possible delay could by caused only by connection or browser. Try it for example on CK Čedok or TIPtravel.

Čedok

Název detailu + Anotace

Čedok

Termín realizace 2014 - 2015
Klient Čedok
Url www.cedok.cz
Popis produktu

Čedok is a brand that has been operating on Czech-Slovakian market since the year 1920, almost 100 years.

Even such a well-established company needs to pay attention to the most modern trends and technologies to keep up with both the competition and social progress.

This client belongs among the largest travel agencies on the market and the search for a providerwas subjected to a very demanding selection proces. Thanks to its qualities, the MagicWare company solution has won.

During the year 2014 the product creation and the reservation system is>tour has been implemented. Regarding the web presentation and on-line shopping, the design of the original website was used at first. At the end of 2014, a redesign was made according to current modern trends.

Dodané produkty & služby  
 • Reservation system is>tour
 • Redaction system is>content
 • Information system Magic2G
 • Service, management, helpdesk
 • Application hosting
Další projekty klienta

CK ALEX

Název detailu + Anotace

CK ALEX

Termín realizace 2007 - now
Klient CK ALEX
Url www.ckalex.cz
Popis produktu

CK Alex is a classic travel agency that focuses on tours near the sea in Greece, Turkey and Egypt. Targeted group are families with children and couples.

The is>tour system for CK ALEX was implemented already in year 2007 and since then we grow together and improve the system. Unique architecture allows to restore the Magic2G application during its life cycle and so, despite being working for 8 straight years, it is still actual and fulfilling modern trends.

 

Dodané produkty & služby
 • Reservation system is>tour
 • Redaction system is>content
 • Information system Magic2G
 • Service, management, helpdesk
 • Application hosting
Další projekty klienta

CK LIBERTY INTERNATIONAL

Název detailu + Anotace

LIBERTY INTERNATIONAL

Termín realizace 2013 - now
Klient Liberty International Tourism Group.
Url www.liberty-int.com
Popis produktu

Liberty is a global organization of 40 branches in difference countries, that provides extensive services in the field of tourism. Extensive implementation of language and product multi-version of the is>content redaction system, where is centrally managed multiple websites. Each branch in certain country has its own access for editing its websites and also the graphical redesign of the Liberty International websites.

 

Dodané produkty & služby
 • Redaction system is>content
 • Information system Magic2G
 • Service, management, helpdesk
Další projekty klienta

Canaria Travel

Název detailu + Anotace

Canaria Travel  

Termín realizace 2011 - now
Klient Canaria Travel
Url www.canariatravel.cz
Popis produktu

CANARIA TRAVEL, as the name suggest, focuses on Canary Islands.

Managing a range of islands requires so called polygonal flights, where one plane lands in multiple destinations and then returns to its original airport. In a single flight between islands, both people going to and returning from vacation are sitting in the plane. System is adjusted not only to handle capacities in such traffic, but also to optimize flights in regards to the number of boarding passengers.

Client’s satisfaction with our services led to the implementation of another large system – canary-booking.com – which we have built in the second half of the year 2014.

 

Dodané produkty & služby
 • Reservation system is>tour
 • Redaction system is>content
 • Information system Magic2G
 • Service, management, helpdesk
 • Application hosting
Další projekty klienta

CK MONATOUR

Název detailu + Anotace

CK MONATOUR

Termín realizace
Klient CK MONATOUR, a.s
Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

CK ATIS

Název detailu + Anotace

CK ATIS

Termín realizace
Klient CK ATIS
Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

SARDEGNA travel

Název detailu + Anotace

SARDEGNA TRAVEL

Termín realizace 2003 - now
Klient SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
Url www.sardinie.cz
Popis produktu Substitution of an old, unsuitable system and implementation of the new is>tour reservation system. Creation of a whole new website based on our redaction and presentation system is>content.

 

Dodané produkty & služby
 • Reservation system is>tour
 • Redaction system is>content
 • Information system Magic2G
 • Service, management, helpdesk
 • Application hosting
Další projekty klienta

CK EMMA

Název detailu + Anotace

CK EMMA

Termín realizace 2006 - 2008
Klient CK EMMA
Url www.emma.cz
Popis produktu

Modernization of an old, unsuitable system. During modernization, we used the is>tour reservation system and is>content redaction system with the link to the accounting system Pohoda, thus creating an enterprise-wide application. This application allows existing and new customers to choose a tour from the comfort of their home and pay for it on-line by a credit card.

Dodané produkty & služby
 • Reservation system is>tour
 • Redaction system is>content
 • Information system Magic2G
 • Service, management, helpdesk
 • Application hosting
Další projekty klienta

CK Kovotour

Název detailu + Anotace

CK KOVOTOUR PLUS

Termín realizace
Klient CK KOVOTOUR PLUS, spol. s.r.o.
Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Viamare

Název detailu + Anotace

CK VIAMARE

Termín realizace
Klient

CK VIAMARE, spol. s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Koala

Název detailu + Anotace

KOALA TRAVEL

Termín realizace
Klient

KOALA TRAVEL

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

CK BRENNA

Název detailu + Anotace

CK BRENNA

Termín realizace
Klient

CK BRENNA

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

ČSAD TIŠNOV

Název detailu + Anotace

ČSAD TIŠNOV

Termín realizace
Klient

ČSAD TIŠNOV, spol. s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

CK GREECE TOURS PRAGUE

Název detailu + Anotace

CK GREECE TOURS PRAGUE

Termín realizace
Klient

CK GREECE TOURS PRAGUE, s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

TipTravel CZ/SK

Název detailu + Anotace

TipTravel CZ/SK

Termín realizace
Klient

TipTravel

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Tatratour

Název detailu + Anotace

Tatratour

Termín realizace
Klient

Tatratour

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Seneca

Název detailu + Anotace

Seneca Tours

Termín realizace
Klient

Seneca

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Newsletter pro členy společnosti září 2015

Vážení členové České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,

dostáváte do rukou další číslo elektronického dopisu členům společnosti „Newsletter“. Hlavním cílem těchto dopisů je poskytovat aktuální informace o novinkách, činnosti a aktivitách ČSARIM. Pokud máte potřebu a chuť vyjádřit se k některým otázkám a problémům, s nimiž se setkáváte, posílejte, prosím, své příspěvky a komentáře na adresu pavel.dostal@fnhk.cz nebo michal.horacek@fnmotol.cz.

Z pověření výboru ČSARIM

MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
FN Hradec Králové

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
FN Motol Praha

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
FN Ostrava

Rady kolegům ve specializačním vzdělávání a informace ze Specializační oborové rady (SOR) oboru anesteziologie a intenzivní medicína (AIM)

Absolvováním šestiletého studia na lékařské fakultě se získává odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře. Specializovaná způsobilost, která je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře, se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání v oboru atestační zkouškou.

Celý text zde.

SVATOMARTINSKÝ WORKSHOP – Hemodynamika v praxi

SVATOMARTINSKÝ WORKSHOP – Hemodynamika v praxi

Dvě významná odborná setkání pod záštitou ČSARIM

Ve dnech 15. a 16. října 2015 se v Praze pod záštitou ČSARIM uskutečnila dvě významná odborná setkání. Proběhl 10. česko-slovenský kongres dětské anestézie a intenzivní medicíny a 6. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. O obě akce byl znamenitý zájem – na kongresu věnovanému dětským pacientů bylo registrováno 285 účastníků z řad lékařů i nelékařů a kongres v ÚVN zaměřený na oborové činnosti v mimořádných podmínkách shromáždil 250 účastníků. Obě akce byly odborně hodnotné a pro praxi přínosné – organizátorům lze jen blahopřát a poděkovat. Na další ročníky se jistě můžeme těšit.

Akce SSAIM v roce 2016

Seznam akcí SSAIM v roce 2016 naleznete zde.

Spuštění CK America tours

Další nová CK nasadila systém is>tour a spustila prodej - CK America tours. Její webovou prezentaci najdete na adrese: http://www.americatours.cz/.

Propojení s GDS systémem Gateway

Systém is>tour získal on-line propojení s Belgickým GDS systémem Gateway (www.gateway.be). Z gateway zdrojů je možné čerpat kapacity do inventární části systému nebo jen do web nabídky. Všechny rezervace vytváří obchodní případy v is>tour systému.

Nový web CK Kovotour

CK Kovotour má pro novou sezonu nový web. Prezentaci najdete ho na adrese: http://www.kovotour.cz/.

Nový design webu CK TIP travel

CK TIP travel vychází ven s novým designem. Zhodnoťte práci grafika: https://tiptravel.sk/.

New TIP travel website design

Travel agency TIP Travel has presented its new design. Evaluate the graphic designer's work at https://tiptravel.sk/.

Kovotour's new website

Travel agency Kovotour has a new website for the new season. You can find the presentation at http://www.kovotour.cz/.

Connection to a GDS system Gateway

The is>tour system made a connection to a Belgian GDS system Gateway (www.gateway.be). It is possible to draw capacities from the Gateway sources to the inventorial parts of the system or just to the website. All reservations create business cases in the is>tour system.

The launch of America tours

Another travel agency has implemented the is>tour system and launched its sales - America tours. You can find the presentation at http://www.americatours.cz/.

Změna šéfredaktora časopisu Anesteziologie a intenzívní medicína

Vážené kolegyně a kolegové,

svoje příspěvky do časopisu Anesteziologie a intenzívní medicína zasílejte laskavě na adresu vedoucího redaktora (prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA, milan.adamus@seznam.cz). Bližší informace jsou na webu http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina.

Děkujeme.

Schváleno specifické antidotum k reverzi účinku přípravku Pradaxa (dabigatran etexilát)

Praxbind (idarucizumab) je specifický přípravek k reverzi účinku dabigatranu a je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech, při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení. Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Podává se intravenózně jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 min., nebo jako bolusová injekce.
Další informace SPC Praxbind ZDE.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., hledá spolupracovníka/ici pro obsazení pracovní pozice

Druh práce

Lékař/ka pro oddělení urgentního příjmu

Náplň práce

Samostatná práce na Oddělení urgentního příjmu - Emergency Room (vysoký práh).
Práce v dynamickém prostředí nového oddělení.
Práce ve velké krajské nemocnici s Traumatologickým centrem I. Typu, Kardiovaskulárním centrem pro dospělé, Iktovým centrem atd.
Příležitost podílet se na rozvoji nového pracoviště.
Zájemci kontaktujte:
prim. MUDr. Pisár Michal, tel. 739 503 426
e-mail: Michal.Pisar@bnzlin.cz

Pracovní poměr

Hlavní, doba určitá, po domluvě možný částečný úvazek a práce na dohodu

Mzda

Mzda bude sjednána individuálně

Místo výkonu práce

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
Oddělení urgentního příjmu

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Specializovaná způsobilost z
- anesteziologie a intenzivní medicíny, urgentní medicíny
- interního oboru, všeobecného lékařství, neurologie, chirurgie, traumatologie za předpokladu relevantní zkušenosti a praxe v intenzivní péči anebo na Zdravotnické záchranné službě

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem (dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti) zasílejte na adresu:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Oddělení řízení lidských zdrojů

Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín


nebo e-mailem:


Jméno a příjmení odpovědné osoby:

Vlasta Chaloupková

e-mail: chaloupkova@bnzlin.cz

telefon: 57 755 3138

Výsledek voleb do Sekce ultrazvukových metod ČSARIM

Volby do výboru Sekce probíhaly v termínu od 22.11 do 4.12.2016. Celkem se do voleb zapojilo téměř 30% členů sekce. Do výboru byly zvoleni 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Výsledky jsou k dispozici níže. 

 

 

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší odborné publikace členů ČSARIM v roce 2016

Vážené kolegyně a kolegové ,
 
při příležitosti XXIV. kongresu ČSARIM v Brně (7.- 9. 9. 2017) vyhlašuje výbor ČSARIM soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly
v roce 2016 publikovány v elektronické nebo tištěné podobě. První nebo korespondující autor musí být členem ČSARIM.
 

Kategorie:

 1. Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016
 2. Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu roku 2016
 3. Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydanou v roce 2016
 4. Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2016
Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Přihlášky do soutěže nebo návrhy na ocenění spolu s navrženou prací v .pdf (u článků) a/nebo originálem knižní publikace zasílejte do 31.5.2017 na adresu : 

MUDr Ivan Herold, CSc., Anesteziologicko resuscitační oddělení,
oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.
V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav nebo ivan.herold@onmb.cz

 

V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce bude odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu XXIV. kongresu
ČSARIM v Brně.
 

Prof. MUDr Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

MUDr Ivan Herold, CSc.
2.místopředseda ČSARIM 

CK ForLine v novém.

Web je založen na předem připravené šabloně, která je mírně přizpůsobována dle požadavků zákazníka.

 

SEO optimalizace či responzivní chování tak je již v základu zajištěno. Při úpravách se můžeme soustředit na to, co je pro zákazníka specifické a čím se chce odlišit -  Fotografie, texty, videa. 

 

Na homepage i jednotlivých funkčních stránkách jsou umístěny objekty, které mají optimalizovaný kód a chování přizpůzobující se rozlišení použitého zařízení. Samozřejmostí jsou měřící kódy pro rychlou marketingovou zpětnou vazbu.

 

Věděli jste, že responzivní chování má dnes již výrazný vliv na hodnocení Vaší stránky u internetových vyhledávačů? Pokud nemáte web responzivní, klesá vaše dohledatelnost na Googlu či seznamu o výrazné desítky procent. 

 

Potřebuje Váš Web facelifting, nebo kompletní přestavbu?   Objednejte si konzultaci a představení šablony webu ještě dnes ZDE!  

 

S radostí pro vás připravila: Kateřina Rooks, MagicWare

www.forline.cz

 

Jak mixovat vlastní a cizí produkty?

Touto oblíbenou frází Jamese Bonda bychom rádi otevřeli představení nové sady funkcí, která umožní provozovatelům řešení is>tour prodávat ze svých prezentací nejen produkty vlastní, ale též produkty dalších spolupracujících CK.  K tomu, abyste mohli takový mix produktů svému klientovi nabídnout potřebujete Mixovací jádro a zapojení do služby Synchronizačního dispečinku.

 

Hned na počátku je třeba říci, že Mixovací jádro není konkurencí konsolidátorům cestovních produktů jako je CeSys, AnChoice či Merlin. Zmíněné konsolidátory míchají do jedné gigantické databáze produkty ze stovek CK a to vyžaduje zcela jiné technologie a především unifikaci produktu.

Úloha našeho Mixovacího jádra je spojit do Vaší webové prezentace produkty pouze z 5-10 zdrojů, zato však nadstandardním způsobem. Jedním ze zdrojů může být i některý ze zmíněných konsolidátorů, takže o rozsah nabídky rozhodně nebudete ochuzeni.

 

Hlavní přínosy mixovacího jádra:

  A)    Absolutně čerstvá data !
  • Když zákazník vznese na vašem webu dotaz, systém mixovacího jádra okamžitě spustí vyhledávání ve všech nastavených zdrojích.

  • Výsledky se vrátí ze zdrojů v libovolném pořadí a mixovací jádro je v milisekundách spojí do jednolitého seznamu. Výsledek je prezentován jako by byl vypisován z \vaší vlastní databáze.

  • Nový přístup umožňuje rozdělit zatížení z hledávání na řadu zdrojů. Jednotlivé zdroje musí být rychlé, proto máme limity pro jejich odpověď a v MagicWare máme pod kontrolou oba dva partnery takové komunikace.

  • Velkou výhodou takového přístupu jsou zde nízké nároky na vlastní databázi a především absolutně aktuální data!


  B)    Exkluzivní data na míru
  • Mixovací jádro umí od každého zdroje dostat data produktů specifická pro Vaši potřebu. Pokud je Vám partner schopen poskytnout speciální ceny, nadstandardní rozsah popisů i fotek, nebo jen data ve vhodnějším schématu pro Vaši specifickou cílovou skupinu, jsme pro Vás tou správnou volbou.

  • Pro každý pár zdroj-cíl se nastavují požadavky na data individuálně. Je tedy třeba, aby oba partneři o propojení věděli. O zbytek se postará MagicWare.

  • Konsolidátoři potřebují dostat produkty ze všech CK do jedné universální struktury, ta je pak k dispozici všem odběratelům ve stejné formě.  Na nadstandardní on-line vztahy s dodavatelem jsme tu my.


  C)    On-line objednávka
  • Rezervační formulář má mnoho specifických vztahů a funkcí. Může nabízet dodatečné volby a služby, může nabízet výběr v grafických schématech zařízení, může být interaktivní. Všechny specifika on-line rezervace zdroje produktu dostaneme na Váš web, nebo dovnitř - do Vašeho interního systému.

  • Dokonce i následné změny od dodavatele produktu ohlídáme na obou stranách, takže Vaše obchodní partnerství nebude ničím narušeno.

  • Rezervace vznikne přímo u dodavatele a zároveň vznikne obchodní případ i u Vás.

Zajímají Vás možnosti propojení?   

Objednejte si konzultaci a představení funkcí ještě dnes ZDE! 

S radostí pro Vás připravil: Tomáš Novosad, MagicWare

Už jste měli kontrolu ÚOOÚ ?

Negativní zprávou je, že přijdou. Pozitivní zprávou je, že se ohlásí dopředu. Někdy i týdny. Kdo? Kontroloři ÚOOÚ - Úřadu na Ochranu Osobních Údajů.

 

Podle zákona na ochranu osobních údajů je provozovatel databáze povinen skartovat osobní údaje, pokud pomine důvod jejich držení.

V případě CK by to mělo být tak dlouho po návratu ze zájezdu, do kdy může CK ještě přijmout reklamaci, případně do doby, kterou podepsal zákazník souhlas s držením osobních údajů v rámci obecných obchodních podmínek CK. Po této době by měla CK ze svých databází jakýkoli osobní údaj odstranit.

 

Je to problém?

Magic2G ne, máme řešení !

 

Protože je třeba pro vnitřní účely CK evidovat obchodní případ, platby a další detaily v systému pro archivní účely i v době po skartační povinnosti, odstranění osobních údajů provádíme tzv. „anonymizací“. V podstatě se jedná o přepsání osobních údajů písmeny X, takže již nelze danou osobu vyhledat či identifikovat.

 

V Magic2G jsou nově k dispozici funkce, které Vám anonymizaci provedou:

 • automaticky - na základě splnění časového limitu z Vašich obecných obchodních podmínek, tyto skripty vytváříme individuálně
 • ručně - anonymizaci spouštíte nad sadou záznamů nově zavedeným tlačítkem

 

Druhý případ je vhodný také pro splnění další povinnosti ze zákona a to případu, že o skartaci osobních údajů požádá sám zákazník. Na to má podle zákona právo.

 

Ze zákona je zde pokuta až 10 mil. Kč. Rozhodně se úřad nesnaží držet u horní hranice (rekordní pokuta je snad 3,6 mil. pro T-mobile v roce 2016), ale v rámci povoleného intervalu je každá pokuta dost nepříjemná.)

 

Zažili jsme podrobnou kontrolu ÚOOÚ u našeho zákazníka. Známe stres před jejich návštěvou a úlevu po jejich odchodu. Můžeme tak spolehlivě hodnotit, že výše uvedený mechanismus a sada technologicko organizačních směrnic úředníky kontroly uspokojí.

 

 

Naplňujete Vy nyní požadavky zákona na ochranu osobních údajů?

Chcete pomoci s interpretací a ověřením, že to děláte legálně?

Objednejte si konzultaci a představení funkcí ještě dnes, ZDE!

 

S radostí pro vás připravil:  Tomáš Novosad, MagicWare

Připraveni na EET

Jednou je naše „poslední hodinka“ a druhou daně. Tak jako bychom si přáli mít avízo, kdy přijde ta hodina, tak si naši zákonodárci přáli mít avízo na daně a hle, máme tu EET.

 

A co nám tedy připravili?

 • Dne 16. Března 2016 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 112/2016 Sb. a upřesňující zákon č. 113/2016 Sb., který zavádí nový pojem a to -> Elektronická evidence tržeb = EET.

 

Co to tedy vlastně znamená?

 • Pokud prodáváte doplňkové zboží: např. dálniční známky, průvodce a drobné předměty
 • Pokud není prodej zboží u Vás minoritního charakteru (do 175 tis. Kč ročně)
Musíte:
 • Zaregistrovat se do systému EET
 • Hlásit elektronicky příjem/tržbu a to provedenou jak hotovostí, tak platební kartou nebo ceninou. Platby oproštěné od evidence jsou při přímém vkladu na účet banky nebo převodem peněz z účtu na účet.

 

Máme pro Vás nástroje a řešení
V systému is>tour používá řada klientů pokladny i on-line platby. Proto jsme pro Vás připravili agendu pro komunikaci s centrální evidencí EET, která veškerou problematiku obstará za Vás.

 

Řešení obsahuje i modul pro informování odpovědného uživatele při výpadku spojení s centrální evidencí a další služby pro ulehčení denního provozu. Získaný fiskální kód můžeme předávat i do Vašeho účetního systému, pokud tam již předáváme pokladní doklady.

 

Objednejte si konzultaci a představení funkcí ještě dnes!

 

S radostí pro Vás připravil: Ladislav Zdražil, MagicWare

Znáte pojem Cenový vějíř ?

Nadpis článku by mohl svádět k představě krásných tanečnic flamenga s roztančenými vějíři, ty s našimi vějíři nemají bohužel nic společného. Dnešní článek totiž pojednává o prodeji garančního ubytování.

 

Zasvěcení do nákupu ubytovacích kapacit vědí, že CK některé garanční ubytování CK nakupuje jako velký blok mnoha pokojů na jednu nebo více sezónu za jeden balík peněz. V praxi se tyto smlouvy uzavírají často. Cestovní kancelář získá do prodeje určitý garantovaný objem kapacit za velmi výhodných cenových podmínek a hotel má zajištěný jistý objem peněz, které od CK získá jako předplatby. Cena je výsledkem těžkého vyjednávání ale dohodou může být i jednoduchý zápis na kavárenském ubrousku, který se později přenese na smlouvu.

 

Elegantním způsobem jak může CK při zadání těchto kapacit do prodeje postupovat je rozdistribuovat náklady do jednotlivých částí a období sezóny tak, aby byl v okrajích nákup levnější a v sezoně vykryly náklady větší část kupní ceny. Rozložení nákladu nerovnoměrně podél sezony se nazývá „cenový vějíř“.

 

A právě tvorba cenových vějířů je silným nástrojem, který nabízíme kalkulantům a destinačním manažerům v našich CK. Nástroje Vám pomohou s úvahami jak rozložení provést a uhlídají za vás, že součet nákladů a kapacit za celou sezonu bude odpovídat skutečnému nákupu.

 

Máme nejen nástroje a procesy ale můžeme poradit jak to udělat na začátku sezóny, i jak sledovat vývoj a rozložení upravovat v průběhu prodeje.

 

Pracujete s garančními kapacitami?  Je zde potenciál, aby využití výše uvedených funkcí bylo pro Vaši CK přínosné?  Objednejte si konzultaci a představení funkcí ještě dnes ZDE!

 

S radostí pro vás připravil: Kateřina Rooks , MagicWare

Kapacity z Juniper

O tom že CK není izolovaný ostrov, a v době internetu je třeba spolupracovat na nákupu kapacit s dalšími systémy asi nikdo nepochybuje. Již v minulosti jsme doplnili do našeho systému řadu propojení, které Vám umožnili zapojovat do svých produktů, do on-line vyhledávání či do individuálních obchodních případů kapacity ubytování z externích zdrojů.

 

Dnes Vám s radostí představujeme úspěšné dokončení dalšího takového zdroje. Systém Juniper nabízí pod jednou smlouvou (kterou podepisuje zákazník se spol. Juniper) kapacity z cca 300.000 ubytovacích kapacit.

 

Velkým kamenem úrazu podobných systémů bývají rychlost při vyhledávání a výše nákupních cen. Těchto dvou citlivých vlastností jsme si vědomi, a proto jsme je ve spolupráci s některými našimi zákazníky podrobili podrobnému zkoumání a testu. V obou parametrech patří systém k těm lepším a i díky tomu jsme získali poptávku po prvních implementacích.

 

Co tedy nabízíme:

 • zapojte ubytování do svých produktů
 • aktualizujte ceny a dostupnost
 • zakládejte další vlastní produkty založené na ubytování a propojujte je se svými letenkami
Nebo:
 • Vyhledávejte v Juniper kapacity on-line a výsledky vyhledávání pouze zobrazujte na Vašem webu s cenami ve Vámi definované měně a povýšené o Vámi definovanou marži
V obou případech pak:
 • Rezervujeme online do systému Juniper
 • Obchodní případ máte automaticky evidován i v systému is>tour

 

Zajímá Vás možnosti propojení? Objednejte si konzultaci a představení funkcí ještě dnes!

 

S radostí pro Vás připravil: Vojtěch Měchura, MagicWare

Slovenský HECHTER má is>tour

Od 1. prosince 2016 probíhá kompletní prodej slovenské CK HECHTER čistě již ze systému is>tour a platformy Magic2G.

 

Hechter je plná mladých nadšených lidí, kteří se s naším systémem naučili neuvěřitelně rychle. Od rozhodnutí nastoupit do plného prodeje proběhl cca 1 měsíc.

Přejeme hodně štěstí s novým systémem !

 

 

Nemáte ještě svůj is>tour? Neváhejte nás oslovit ještě dnes !

BLOG – móda nebo nutnost ?

Pro úspěch na trhu je důležité rozlišit, které trendy je vhodné využít od těch, které se jen přeženou a zanechají nenaplněné investice peněz i energie. Umění přežití je uměním nezůstat pozadu.

 

Otázkou tohoto článku je: Má se dnešní CK stát Blogerem nebo Youtuberem?
A pokud ano, Má využít rozšířených nástrojů typu Twitter a Facebook, nebo jít cestou vlastního řešení?

 


Nákupní rozhodování je dnes jiné. Uživatelé digitálních medií jsou zvyklí na tuny informací zdarma. Kdo je neposkytne, ten nezaujme. Informací jsou zde hlavně fotografie, videa, zajímavosti. Pokud poutavý magnet na zákazníky nemáte, musíte platit těm, kteří ho mají a zákazníky vám získávají.

 

Obsah může být takovým magnetem a proto je BLOG jedním z legitimních nástrojů marketingu.
Aby blog fungoval, musíte mít strategii. K našemu instantnímu blogu „Magic Blog“ takovou strategii pro CK přibalujeme. Strategie obsahuje důležité rady jak Zaujmout, Prezentovat hodnotu, Přesvědčit, Přivést k akci.

 

Co všechno dostanete s naším nástrojem „Magic Blog pro CK“?

 • Grafickou šablonu pro zobrazování výpisů i příspěvků
 • Redakční část nástroje pro vkládání příspěvků
 • Zaškolení s částí pro vkládání příspěvků
 • Fulltextové vyhledávání v příspěvcích
 • SEO optimalizace již v šabloně
 • Responzivní chování
 • Rady jak psát články a jak připravovat pro své články fotky a obrázky
 • Strategie úspěšného blogu
 • RSS kanály příspěvků pro načítání zpráv do jiných systémů (Twitter, Fb atd.)

 

Celkově vyladěná šablona není jen o funkcích, ale o kompletním řešení. Dostanete tak návod i na zdánlivé detaily, jako je třeba Jak pracovat s obrázky. Kolik, kde, jak velké, v jakém poměru stran a rozlišení. Kde se bude jak ořezávat, abyste mohli umístit pointu do správné části obrázku a neměli v náhledech velblouda s bezhlavým jezdcem.

 

Zajímavá inspirace:

Profesionální řešení realizované na Magic2g: Like magazín, Čedok

 

Chcete následovat trend marketingu obsahu?

 

Spojte se s námi, poskytneme vám další informace a věříme že vás provedeme neklidným světem blogů.

Kontaktujte nás ještě dnes.

PRIORITY V OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Datum konání: 30.3.2017
Čas konání: 10:00 - 15:00 hodin
Místo konání: Kongresové Centrum City, Praha
Předběžný program ke stažení ZDE.

Prosíme zájemce o prezentaci o nahlášení se Michaele Jurčekové (jurcekova@associationhouse.cz). Prosím uveďte své jméno a pracoviště. ESPCOP 2017

Datum konání: 2. - 4. 11. 2017
Místo konání: Rumunsko, Bukurešť
Více informací na: http://medevents.ro/espcop2017/

36th Annual ESRA Congress

Datum konání: 13.-16.9.2017
Místo konání: Lugano, Švýcarsko
Více informací na: http://www.esra2017.com/

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most přijme, o.z. příjme pro oddělení Následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče lékaře se specializovanou způsobilostí na pozici primáře

Nabízíme:

· práci v moderním prostředí nově vybudovaného oddělení Následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

· nadstandardní finanční ohodnocení

· stabilizační příspěvek při nástupu

· ubytování

· podpora dalšího profesního rozvoje

· možnost realizace klinických studií

· možnost čerpání interní grantové podpory pro vědeckovýzkumné činnosti

Nástup možný ihned.

Pro další informace: Ing. Vojtěch Krump, tel: 733 783 899, 477 117 960, email: vojtech.krump@kzcr.eu

12. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTÉZIE, INTENZIVNÍ PÉČE A URGENTNÍ MEDICÍNY

Datum konání: 10. - 11. 11. 2017
Místo konání: Vienna House Diplomat Prague, Praha
Více informací na: http://www.sdaim-kongres.cz
Pozvánku naleznete ZDE.

Evropský diplom v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC)

Část 1 Evropského diplomu v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC), který je organizován Evropskou anesteziologickou společností (ESA) bude probíhat i v Praze 16. Září 2017Přihlášení je možné online přes stránky ESA ZDEČást 1 je písemná a je uznávána jako alternativa povinného písemného testu před atestací z Anesteziologie a intenzivní medicíny.

Věnujte pozornost Stanovisku výboru ČSARIM k přístrojové monitoraci hloubky nervosvalové blokády.

Vážené kolegyně a kolegové, zajištění bezpečnosti našich pacientů je naší základní povinností. Poznání i materiálové vybavení se vyvíjejí a s tím současně rostou i požadavky na zajištění bezpečnosti. Výbor ČSARIM velmi naléhavě vnímá zjevný rozpor mezi objektívními riziky perioperačního podávání myorelaxancií a zcela nedostatečným hodnocením jejich účinku a odeznění v praxi. Doporučujeme, aby tam, kde to vybavení pracoviště umožňuje, byl účinek svalových relaxancií přístrojově monitorován. Při nákupech přístrojové techniky a zadávání specifikací pro výběrová řízení je třeba požadavek na možnost objektívního a kvantitatívního hodnocení hloubky nervosvalové blokády výslovně uvádět. Věříme, že se dovybavení pracovišť uskuteční v době co možná nejkratší.

Za výbor ČSARIM, Prof. Dr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Stanovisko ke stažení ZDE

7. KONGRES Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Datum konání: 12. - 13. 10. 2017
Místo konání: ÚVN Praha 
Více informací na: http://www.uvn.cz/anestezie

Hechter

Název detailu + Anotace

Hechter

Termín realizace
Klient

Hechter Slovakia.sk s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

CK Brenna

ForlineTour

Canaria Travel

Liberty

Praga.gr

CK Unitour

Grecos

Název detailu + Anotace

Grecos

Termín realizace 2017 - 2018
Klient Grecos
Url www.grecos.pl
Popis produktu

text

Dodané produkty & služby  
 • Rezervační systém is>tour
 • Redakční systém is>content
 • Informační systém Magic2G
 • Servis, správa, helpdesk
 • Hosting aplikace
Další projekty klienta

Kodér / Front-End developer

Co od Tebe v základu požadujeme:
• znalost HTML5 a CSS3 doložená ukázkou práce (příp. vyřešením praktického úkolu)
• zkušenosti s kódováním webových stránek pro moderní prohlížeče znalost pravidel přístupnosti a použitelnosti webu
• základní znalost javascriptu
• dobrá znalost jQuery
• znalost Adobe Photoshop na úrovni řezání grafických návrhů
• no a pak nějaké ty osobnostní vlastnosti jako je spolehlivost, cit pro detail a ochotu se učit novým věcem, kterých bude u nás určitě dost
Bude výhodou, pokud:
• máš pokročilou znalost javascriptu
• umíš pracovat s nějakým css frameworkem (Bootstrap/Foundation/aj.)
• pracuješ s nějakým redakčním systémem na úrovni tvorby šablony
• znáš principy SEO (optimalizace stránek pro vyhledávače)
• umíš optimalizovat rychlosti webových stránek

A co Ti nabízíme?
• různorodou práci v oblasti tvorby webů pro cestovní ruch
• práce na zahraničních projektech
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu
• zázemí stabilní firmy a mladý pohodový kolektiv
• možnost osobního a profesního růstu – podporujeme tvoje další sebezdokonalování
• flexibilní pracovní dobu (orientace na projekty) a možnost částečné homeoffice, popřípadě externí spolupráci, pokud by ti to víc vyhovovalo
• individuální přístup ke Tvým potřebám
• dobrou dostupnost (od metra C – Nádraží Holešovice, B – Palmovka)

Otestuj se a začni svou další životní etapu tím, že nám pošleš svůj životopis a seznam webů, které jsi vytvořil!

Vítejte

Základní filosofie

Jak studovat

Účel akademie

Web MEDI-LOG

Služba PROFI-LOG

Portál PET-MEDI

Mobilní aplikace MEDI-LOG

Případy užití

Sledované parametry

Kanály sběru

Ruční zadávání

Validované formuláře

Postupy domácích self-testů

napojení Google fit

napojení Apple health

napojení na HW zařízení

napojení na další systémy

Záznamy z více zdrojů

Zařízení a zkušenosti

Indexy

Organizační údaje

Přístup ke zobrazování

Z pohledu svobodného uživatele

Z pohledu pacienta

Z pohledu lékaře

Grafy

Videokonferenční systém

Připomínání

Automatický hlasový asistent

Sledování přes Call centrum

Subjekt, skupina, uživatel

Přidávání pacientů lékařem

Registrace pacientů z webu

Přidávání lékařů a jejich práva

Děti a rodina

GDPR

Příprava projektu

Testovací prostředí

Dokumentace instance

Napojení na nemocniční systémy

Postup vývoje

Testovací prostředí

Dokumentace produktu

Curalie

Plánování komunikace a návštěv

Dispečink provozu

Vitadio

Daylio

Patient journey app

Předpis sledování

Equa

Predikce a umělá inteligence

Plán medikace

Přístupová práva, role, hesla

Introduction

SPA medyczne

The Most Famous Czech SPAs

Wellness as the Source of Energy

Introduction

Introduction

Introduction

Castles, chateaux and unesco sites

Gastronomy

Traditions and folklore

Spiritual tourism

Introduction

Prague

Things to do in Prague

Cool things to do in Prague

LGBT Friendly Hotels in Prague

Other forms of wellness

Medical Tourism

Medical Tourism in the Czech Republic

Brno

Ostrava

Events

Medical SPAs

Wellness

Medical Tourism

Culture and Gastronomy

Prague

Things to do in Brno

Cool things to do in Brno

Hotels in Brno

Brno

Things to do in Ostrava

Cool things to do in Ostrava

LGBT

Prague

Brno - Young, vibrant and stylish

Ostrava - The Undiscovered Raw Beauty

Karlovy Vary - Soothing Harmony for Body and Soul

Olomouc - The Spiritual Capital of Moravia

Liberec - A City Surrounded by Mountains

Summary

Cities

Oskar

Satur

Jungle interiors

Cas pro Zdravi

Brenna

LIberty International

Guarant

Satur

Název detailu + Anotace

Satur

Termín realizace
Klient

Satur, spol. s.r.o.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Oskar buiro

Název detailu + Anotace

Oskar Biuro

Termín realizace
Klient

Oskar Biuro, a.s.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Guarant

Název detailu + Anotace

Guarant

Termín realizace
Klient

Guarant

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Jungle Interiors

Název detailu + Anotace

Jungle Inetriors

Termín realizace
Klient

Jungle Inetriors, a.s.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Vítkovice Tours

Název detailu + Anotace

Vítkovice Tours

Termín realizace
Klient

CK Vítkovice Tours, a.s.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

CK Kudrna

Název detailu + Anotace

Kudrna

Termín realizace
Klient

Kudrna, a.s.

Url
Popis produktu


Dodané produkty & služby
Další projekty klienta  

Basic Info

Basic Info

Prague

Regions

Itineraries

Prague, Regions and Itineraries

Architecture

Outdoors

Architecture and Outdoors

Food

Beer & Beverages

Gastronomy

BONUS: Historical Overview

Introduction

Hosting a meeting in the Czech Republic

Why the Czech Republic?

Czech Convention Bureau

Czech Republic Convention

napojení Garmin Connect

napojení Kalorické tabulky

Conferences and congresses venues

Social event venues

Social conferences

Incentive Ideas

Prague

Český Krumlov and treasures in the surroundings

Pilsen

Karlovy Vary

Moravia

Incentive ideas in other regions

Incentives

Projekt Business Intelligence

Úvodní test

Úvodní kapitola 2

Úvodní test 2Máte zájem o více informací?

Chcete vědět víc? Ozvěte se nám!

Opište text z obrázku